WITD: Bez prawa jazdy

WITD: Bez prawa jazdy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie

W dniu 25 czerwca 2012 r. patrol Zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego na płatnym odcinku drogi krajowej nr 10 pomiędzy Szczecinem a Stargardem Szczecińskim zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy należący do polskiego przewoźnika. Powodem zatrzymania była kontrola wniesienia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, w trakcie której okazało się, że kontrolowany pojazd nie jest wyposażony w urządzenie pokładowe ViaBox, za pomocą którego powinna zostać wniesiona opłata za przejazd odcinkiem drogi płatnej.

W trakcie kontroli przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz drogowy okazał tylko dowód osobisty twierdząc, że nie posiada żadnych innych dokumentów. W trakcie czynności wyjaśniających okazało się, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania jakimkolwiek pojazdem mechanicznym i nigdy nie posiadał prawa jazdy, ponieważ jak oświadczył nie ma czasu iść na kurs. Nie posiadał również stosownych badań lekarskich, psychologicznych oraz wymaganego szkolenia dla kierowców przewożących rzeczy, za co zastał ukarany mandatami karnymi w łącznej kwocie 3500 zł. W związku z powyższym po odbiór pojazdu musiał zgłosić się inny kierowca ze stosownymi uprawnieniami.

Ponadto zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające dotyczące braku wymaganego zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, braku sprawdzenia okresowego tachografu oraz za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Suma kar za powyższe naruszenia może sięgnąć nawet 10 tysięcy złotych.


4trucks.pl / WITD Szczecin