Kontenery na topie

Kontenery na topie

Przewóz kontenera z Szanghaju przez Gdańsk do Warszawy jest tańszy o 28 proc. niż przez Rotterdam, a około 20 proc. niż przez Hamburg.

Świadczy to o bardzo dużym potencjale rozwoju rynku transportu kontenerowego w Polsce. To także szansa dla polskich spółek, które potrafią skorzystać ze sprzyjającej koniunktury, stymulującej rozwojem nie tylko polskiej, ale i światowej gospodarki.

- Nasza spółka z powodzeniem wykorzystuje systematycznie narastające zainteresowanie usługami, związanymi z transportem towarów skonteneryzowanych. Między innymi z tego powodu odnotowujemy stały wzrost przychodów - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Osiągnięcie coraz lepszych wyników finansowych stało się możliwe m.in. dzięki wypracowaniu procedur, które zapewniają szybkie sprowadzenie, z każdego zakątka świata, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach. Nasza spółka dysponuje także siecią własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzimy stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport. Między innymi z tego powodu skutecznie pozyskujemy klientów, prowadzących działalność również na międzynarodowych rynkach.

Główną rolę w światowych przewozach odgrywają kraje położone w Azji- Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Filipiny. Wg UNCTAD (Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju ) w latach 1970-2010 udział armatorów z tych krajów w globalnych przewozach morskich wzrósł z 18 do 56%.

Coraz wyraźniejszym zmianom ulega struktura przewozów ładunków morzem. Nadal dominują paliwa płynne, głównie ropa naftowa (jedna trzecia łącznego transportu morskiego). Na drugim miejscu utrzymują się przewozy masowe towarów luzem (ok. 28%). Najdynamiczniej rośnie transport towarów w kontenerach, który ma już blisko 18%. udziału w globalnych przewozach.

UNCTAD podkreśla zarazem, że w ciągu dwóch dziesięcioleci kraje położone w rejonie Azji Południowo-Wschodniej zdominowały transport morski, stały się także głównym rynkiem pracy dla marynarzy i rejestracji statków. Ich udział w globalnym rynku budownictwa okrętowego (Chiny i Korea) wynosi 75%. Chiny mają również bardzo znaczący udział w rynku produkcji kontenerów. Firmy z Dubaju, Hongkongu i Singapuru obsługują większość morskich terminali kontenerowych w największych portach świata. Między innymi dzięki ich działaniu wzrasta ilość transportowanych towarów. Zwiększa się także nośność statków, co wpływa na obniżkę kosztów transportu. Koszt transportu jednego kontenera statkiem o ładowności 13 tys. TEU jest tańszy o 25% w porównaniu do jednostek o pojemności 8,5 tys. TEU.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.