Kontenery na topie

Kontenery na topie

Przewóz kontenera z Szanghaju przez Gdańsk do Warszawy jest tańszy o 28 proc. niż przez Rotterdam, a około 20 proc. niż przez Hamburg.

Świadczy to o bardzo dużym potencjale rozwoju rynku transportu kontenerowego w Polsce. To także szansa dla polskich spółek, które potrafią skorzystać ze sprzyjającej koniunktury, stymulującej rozwojem nie tylko polskiej, ale i światowej gospodarki.

- Nasza spółka z powodzeniem wykorzystuje systematycznie narastające zainteresowanie usługami, związanymi z transportem towarów skonteneryzowanych. Między innymi z tego powodu odnotowujemy stały wzrost przychodów - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Osiągnięcie coraz lepszych wyników finansowych stało się możliwe m.in. dzięki wypracowaniu procedur, które zapewniają szybkie sprowadzenie, z każdego zakątka świata, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach. Nasza spółka dysponuje także siecią własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu prowadzimy stały monitoring przesyłanych towarów, co znacznie usprawnia ich transport. Między innymi z tego powodu skutecznie pozyskujemy klientów, prowadzących działalność również na międzynarodowych rynkach.

Główną rolę w światowych przewozach odgrywają kraje położone w Azji- Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Filipiny. Wg UNCTAD (Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju ) w latach 1970-2010 udział armatorów z tych krajów w globalnych przewozach morskich wzrósł z 18 do 56%.

Coraz wyraźniejszym zmianom ulega struktura przewozów ładunków morzem. Nadal dominują paliwa płynne, głównie ropa naftowa (jedna trzecia łącznego transportu morskiego). Na drugim miejscu utrzymują się przewozy masowe towarów luzem (ok. 28%). Najdynamiczniej rośnie transport towarów w kontenerach, który ma już blisko 18%. udziału w globalnych przewozach.

UNCTAD podkreśla zarazem, że w ciągu dwóch dziesięcioleci kraje położone w rejonie Azji Południowo-Wschodniej zdominowały transport morski, stały się także głównym rynkiem pracy dla marynarzy i rejestracji statków. Ich udział w globalnym rynku budownictwa okrętowego (Chiny i Korea) wynosi 75%. Chiny mają również bardzo znaczący udział w rynku produkcji kontenerów. Firmy z Dubaju, Hongkongu i Singapuru obsługują większość morskich terminali kontenerowych w największych portach świata. Między innymi dzięki ich działaniu wzrasta ilość transportowanych towarów. Zwiększa się także nośność statków, co wpływa na obniżkę kosztów transportu. Koszt transportu jednego kontenera statkiem o ładowności 13 tys. TEU jest tańszy o 25% w porównaniu do jednostek o pojemności 8,5 tys. TEU.


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Przeczytaj też:
Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A. Uboat-Line wchodzi mocniej w branżę e-commerce

Działająca w obszarze usług logistycznych Spółka z NewConnect, zwiększyła zaangażowanie w WZSAM S.A. Inwestycje w terminale przeładunkowe opłacą się Polsce

Polska może odnosić ogromne korzyści dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ale musi rozbudować sieć terminali przeładunkowych, wynika z analizy firmy logistycznej Uboat-Line. Uboat-Line prognozuje 2 mln zł zysku netto w 2013 r.

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, przyjęła prognozę, która zakłada, że w 2013 r. jej przychody wyniosą ponad 50 mln zł, wynik EBITDA ponad 3 mln zł a zysk netto 2 mln zł. Uboat-Line pozyskuje nowych armatorów

Notowana na NewConnect Spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji, Uboat-Line, rozszerzyła swoją ofertę o kolejnych dwóch armatorów: irlandzkiego Irish Ferries oraz fińskiego Tallink Silja. Uboat Line S.A. renegocjował z Scandlines Deutschland GmbH

Notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A. zawarła aneks do umowy współpracy z armatorem Scandlines Deutschland GmbH. Obligacje Uboat Line S.A. zadebiutują na rynku Catalyst

W środę 28 listopada 2012 r. na rynku Catalyst rozpoczną się notowania obligacji serii A. spółki Uboat Line S.A. Coraz więcej kontenerów trafia z portu w Hamburgu do Rosji

4,4 mln TEU ładunków przeładował port w Hamburgu w I poł br. Oznacza to wzrost o 1,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uboat Line S.A. ma coraz większe zyski

473,4 tys. zł taki zysk netto wypracowała notowana na rynku NewConnect spółka Uboat Line S.A., w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku.

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje