Warunki używania "długich" ciężarówek w transporcie między krajami

Warunki używania "długich" ciężarówek w transporcie między krajami

- Jeżeli kraje sąsiadujące uzgodnią tak między sobą, to mogą dopuścić do transportu transgranicznego samochody o ponadwymiarowej długości i wadze, ale pod określonymi rygorami - powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport w UE.

Udzielił on odpowiedzi na interpelację deputowanego Simpsona, przewodniczącego Komitetu Transportu i Turystyki PE, w ślad za pytaniem nadesłanym do niego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego.

Dyrektywa 96/53 w sprawie maksymalnych obciążeń (ładowność do 40 t) i wymiarów pojazdów drogowych (maksimum 18,75 m długości) przewiduje trzy okoliczności, w których można przyznać odstępstwa od norm wymiarów. Jednak sąsiadujące państwa członkowskie, którzy chcą zezwolić na dopuszczenie takich pojazdów do przekroczenia granicy między nimi, mogą to zrobić tylko wtedy, jeżeli spełnione są określone warunki.

Po pierwsze, odstępstwo dotyczy przewozu ładunku niepodzielnego, na przewóz którego należy uzyskać specjalne zezwolenie.

Po drugie, odstępstwo może dotyczyć pojazdów stosujących modułowe zestawy, o ile nie mają one dużego znaczenia w łącznych przewozach pomiędzy obu krajami.

Trzecie odstępstwo dotyczy przejazdów, które są częścią badania, ale musi ono mieć charakter lokalny i być ograniczone w czasie.

więcej: http://logistyka.wnp.pl/warunki-uzywania-dlugich-ciezarowek-w-transporcie-miedzy-krajami,172395_1_0_0.html


4trucks.pl / logistyka.wnp.pl