Uboat Line: Coraz więcej kontenerów

Uboat Line: Coraz więcej kontenerów

Przewozy kontenerów do bałtyckich portów systematycznie rosną.

Przywożą je coraz większe statki, konieczny staje się także o wiele szybszy niż do tej pory rozładunek w portach i transport dalej, w głąb Polski. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga rozbudowy sieci terminali przeładunkowych, które ułatwią dalszy rozwój transportu intermodalnego.

Jedną z największych inwestycji jest budowa terminalu w Zajączkowie koło Tczewa, o zdolnościach przeładunkowych na poziomie miliona TEU rocznie. Wielu analityków branży transportowej twierdzi, że przepustowość tego terminalu już za kilka lat może okazać się zbyt mała w stosunku do potrzeb wynikających z tempa rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Można uniknąć takiego scenariusza budując kolejne terminale lądowe, które razem z łączącymi je liniami kolejowymi i drogami, stworzą zwartą sieć. Tylko w ten sposób porty Trójmiasta będą mogły skutecznie rywalizować z Hamburgiem, Tallinem, Kłajpedą, Rygą.

- Doceniamy bardzo znaczący potencjał transportu intermodalnego w Polsce, którego atrakcyjność wynika z faktu, że ten rodzaj transportu oferuje usługi konkurencyjne zarówno pod względem czasu dostarczenia towaru, jak i kosztów wykonania - mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. - Równie istotne znaczenie ma fakt, że coraz więcej polskich firm prowadzi działalność operacyjną poza granicami kraju. Szczególnie dla tych podmiotów istotne znaczenie ma szybki i tani transport towarów na długich dystansach. Wychodząc naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu postanowiliśmy, rozszerzyć zakres naszych usług o nowe połączenia intermodalne organizowane na kluczowych szlakach komunikacyjnych Europy.

Spółka Uboat Line S.A. wdrożyła serwis obsługi transportu intermodalnego na trasach: Freiburg - Novara, Bazylea-Lugano, Worgl-Brenner, Worgl-Trydent, Salzburg-Triest, Wels-Gratz, Wels-Maribor, Wels-Segedyn, Ratyzbona-Gratz i Ratyzbona-Trydent, jak również przejazd tunelami Mont Blanc i Fréjus.

Dalsza działalność spółki, w dużym stopniu, jest powiązana z rozwojem rynku intermodalnego transportu ładunków skonteneryzowanych. Firma dąży do maksymalnego ograniczenia czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki. Osiągnięcie wspomnianego założenia umożliwia sieć własnych agentów nadawczo-odbiorczych rozlokowanych na całym świecie. Dzięki temu jest prowadzony stały monitoring przesyłanych towarów. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach umożliwiło spółce wypracowanie optymalnych procedur, które zapewniają szybkie sprowadzenie, z każdego zakątka świata, do Polski towaru o dowolnej masie i gabarytach.

Transport intermodalny opiera się na rozwiązaniach, które łączą transport morski z drogowym i kolejowym. Dotyczy to głównie przewozów międzynarodowych. Udział polskiego transportu intermodalnego w całości polskiego transportu stanowi około 1,5 procent, z czego 79 procent odbywa się transportem lądowym a 21 procent morskim. Do najczęściej przewożonych towarów należą wyroby hutnicze i budowlane, ale również elektroniczne, papiernicze, spożywcze czy specjalistyczne maszyny.

Przewozy intermodalne to transfer towarów przy użyciu kilku różnych środków transportu, bez zmiany jednostki ładunkowej. Dzięki połączeniu w planowaniu łańcucha dostaw różnorodnej infrastruktury transportowej - portów morskich, terminali logistycznych, linii kolejowych i dróg firmy spedycyjne będące operatorami intermodalnymi są w stanie zapewnić klientom szybką dostawę towaru "door to door".


4trucks.pl / Uboat Line S.A.

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL

Wyszukiwarka

Informacje