Połowa pracowników nie odbiera telefonu

Połowa pracowników nie odbiera telefonu

Jak wynika z najnowszych badań prawie 40% pracowników w ogóle nie odbiera telefonu służbowego, natomiast ponad połowa uzależnia ten fakt od tego kto dzwoni.

A wszystko to dla chwili relaksu i spokoju...

Pracownik na smyczy
Po wielu miesiącach ciężkiej harówki czekasz z utęsknieniem na lato i możliwość wyjazdu na urlop. Kiedy wszystko jest dopięte na ostatni guzik i wypełnia Cię entuzjazm, dostajesz polecenie służbowe od swojego pracodawcy, abyś był pod telefonem i sprawdzał służbową skrzynkę mailową. I co teraz? Zrobisz to czy odmówisz? Z przeprowadzonej przez firmę PrimeSoft Polska ankiety internetowej wynika, że zdecydowana większość respondentów uważa, iż pracownik "raczej nie powinien" odbierać telefonu służbowego w dniach wolnych od pracy. Zdecydowanie przeciwko takim praktykom jest tylko jedna czwarta ankietowanych.

Odpoczynek - święte prawo pracownika
Większość osób nie widzi konieczności odbierania telefonu służbowego i sprawdzania firmowego e-maila podczas urlopu wypoczynkowego. Wyniki uzyskane w odpowiedzi na pytanie: Czy podczas urlopu wypoczynkowego odbierasz/odebrałbyś służbowy telefon? są zatem zaskakujące. Zdecydowanie ponad połowa respondentów przyznała, że odebranie telefonu służbowego na urlopie uzależnia od tego, kto dzwoni. Prawie jedna czwarta odbiera go zawsze, a tylko 1/5 jest temu zdecydowanie przeciwna.

Ankietowani mają podobne zdanie, jeśli chodzi o służbową korespondencję e-mailową. Blisko połowa ankietowanych nie odpowiada na e-maile związane z pracą podczas urlopu.
- Wyniki naszej ankiety jasno pokazują, że pracownicy posiadający służbowe narzędzia pracy, najchętniej nie odbieraliby e-maili i telefonów związanych z pracą zawodową podczas urlopu wypoczynkowego. Tylko nieliczni respondenci odpowiadaliby na służbową korespondencję i telefony w dniach wolnych - mówi Dorota Szajek, dyrektor handlowy PrimeSoft Polska Sp. z o. o.

Wymagający pracodawca zmorą pracownika
Z punktu widzenia pracownika dyspozycyjność podczas urlopu nie jest pożądana, ale pracodawca ma prawo tego wymagać od osoby zatrudnionej nawet podczas urlopu. Wszystko zależy od zawartej umowy, dodatkowych postanowień pomiędzy stronami, charakteru wykonywanej pracy, czy rodzaju stanowiska.

Obecnie brakuje odpowiednich regulacji prawnych, co do dyspozycyjności pracownika na urlopie:
- Pracownik podczas urlopu nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Trudno znaleźć uzasadnienie w prawie dla istnienia po stronie pracownika obowiązku odbierania telefonu służbowego czy prowadzenia służbowej korespondencji e-mail podczas urlopu. Należy więc uznać, że w czasie urlopu pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu służbowego i wiadomości e-mail - mówi Jakub Brykczyński, adwokat z Kancelarii Brykczyński i Partnerzy.

Stale w gotowości
Komórka, laptop, a nawet samochód służbowy są w dzisiejszych czasach standardowym wyposażeniem każdego pracownika na wyższym stanowisku. Wiążą się z tym nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Odbieranie służbowego telefonu, odpowiadanie na e-maile po godzinach pracy czy podczas urlopu wypoczynkowego stają się rzeczą naturalną. W dobie nowoczesnych technologii i stałego dostępu do Internetu trudno ukryć się przed światem. Tym łatwiej pracodawca może zlecić podwładnemu pozostawanie w dyspozycji w formie dyżuru telefonicznego czy odbierania korespodnecji e-mail.

- Coraz częściej dodatkowe narzędzia pracy w postaci telefonu komórkowego, laptopa czy samochodu służbowego stają się nieodłącznym elementem wyposażenia. To czy podwładni je dostaną, a przez to będą w dyspozycji pracodawcy nawet podczas urlopu zależy od specyfiki działalności firmy. Jak chociażby w przypadku firm z branży IT, ochroniarskich czy mediów, gdzie stały kontakt z pracownikami jest niezbędny - dodaje D. Szajek z PrimeSoft Polska Sp. z o. o.

Koniec urlopu - wracać do pracy!
Warto dodać, że w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy zaistnieją ważne, wcześniej niemożliwe do przewidzenia okoliczności i może mieć to wpływ na funkcjonowanie firmy. Taka praktyka to rzadkość, ale jeśli pracownik zignoruje polecenie służbowe może zostać obarczony karą porządkową, a w szczególnych przypadkach nawet zwolniony. O nakazie powrotu pracownika do pracy można poinformować go telefonicznie, mailowo, sms-owo, faksem, osobiście lub listownie. Innymi słowy pracownik ma prawo do spokojnego urlopu wypoczynkowego, ale to pracodawca ma decydujące słowo w zakresie jego dyspozycyjności.


4trucks.pl / creandi.pl

Wyszukiwarka

Informacje