WITD: Przeciążony zespół pojazdów

WITD: Przeciążony zespół pojazdów

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 12 czerwca 2012r. na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej oraz pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonano kontroli pojazdu należącego do przewoźnika polskiego. Zespół pojazdów został zatrzymany przez inspektorów w pojeździe nieoznakowanym i doprowadzony na punkt kontrolny.

Podczas kontroli dokonano ważenia pojazdu i stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych:
- przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 3,80 tony;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi naczepy o 4,30 tony;
- przekroczenie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej o 3,10 tony.

Kierowca podczas kontroli nie posiadał zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. Ponadto kontrolujący stwierdzili, że urządzenie rejestrujące zainstalowane w kontrolowanym pojeździe nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej we właściwym terminie.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostały wszczęte wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami:
- z Ustawy o transporcie drogowym 1000zł;
- z Ustawy o drogach publicznych 14400zł.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500zł. W związku ze złym stanem technicznym zatrzymano 2 dowody rejestracyjne, zarówno ciągnika jak i naczepy, zakazano dalszej jazdy. Część ładunku została przeładowana na drugi pojazd.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje