Wahania na rynku ciężarówek

Wahania na rynku ciężarówek

W maju 2012 r. zarejestrowano 3 706 nowych i używanych pojazdów użytkowych od dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 t, w tym autobusy.

Rezultat ostatniego miesiąca był niższy niż w kwietniu o 4,1%. Statystyki rok do roku (-12,9%) mówią o spadku głębszym niż jeszcze przed miesiącem (-10%). Od początku roku pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych wyniosły 18 507 (21 660 przed rokiem). Wskazuje to na spadek o 14,6%.

W maju br. zarejestrowano 3 360 (nowych i używanych) samochodów ciężarowych. Było to mniej zaledwie o 42 (- 1,2%) niż miesiąc wcześniej i mniej o 543 (-13,9%) niż przed rokiem. Od stycznia do maja przybyło 16 600 aut ciężarowych o dmc pow. 3,5 t. To o ponad 16% (-3 221) mniej niż przed rokiem. Nowych i używanych autobusów zarejestrowano w maju 346 (-1,4% r/r) a w ciągu ostatnich pięciu miesięcy 1 907 (+68; +3,7%), informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) analizując dane Centralnej Ewidencji Pojazdów .

W ub.miesiącu zarejestrowano 1 449 nowych pojazdów użytkowych od dmc pow. 3,5t . To mniej o 191 (-11,6%) niż w maju 2011. W grupie tej było 1 341 nowych aut ciężarowych (-178; -11,7%) i 108 autobusów (-13; -10,7%). Rezultat skumulowany od początku roku to 6 947 nowych pojazdów użytkowych (-6,5% r/r). W grupie używanych pojazdów użytkowych nadal obserwowane są głębsze spadki (-13,7% w maju i -18,8% od początku roku). Od stycznia do maja zarejestrowano 11 560 używanych pojazdów (w tym 10 277 używanych ciężarówek).

W maju br., zarejestrowano 1 341 aut ciężarowych, nieznacznie więcej (+58; 4,5%) niż przed miesiącem ale mniej prawie o 12% (-178) niż przed rokiem. W tej liczbie niemal wszystkie (1 321) to ciężarówki powyżej 6 ton. Samochodów najcięższych powyżej 16 t, było 1 133 (-11,7%) gdy przed rokiem 1 283.

Od stycznia do maja 2012, zarejestrowano 6 323 pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t; było to mniej o 8% (552) niż w analogicznym okresie przed rokiem. Spadek w grupie pojazdów zarejestrowanych na regon był na poziomie 14% do 5 181 pojazdów wobec 6 022 w analogicznym czasie ubiegłego roku.

W omawianej grupie samochodów (dmc pow. 3,5t) w maju 2012, na 1. pozycji był MAN (277 szt.) potem DAF (268) i na trzeciej Mercedes (201). Kolejność po pięciu miesiącach roku: DAF (1 456), MAN (1 153), Mercedes (1 045).

W grupie samochodów najcięższych (dmc pow. 16t) w maju br. zarejestrowano 1 133 pojazdy. To mniej o 150 (-11,7%) niż przed rokiem i nieco więcej niż w kwietniu (+19; +1,7%). Od stycznia do maja br. zarejestrowano 5 491 (-8%r/r) pojazdów najcięższych, podaje PZPM na podst. CEP.

W tej grupie najwięcej zarejestrowały: DAF (261) MAN (233) i Scania (188). Od początku roku na pierwszej pozycji jest DAF (1 415) potem MAN (917) oraz Mercedes (886).


4trucks.pl / motoryzacja.wnp.pl

Wyszukiwarka

Informacje