WITD: Co się stało z gaśnicą?

WITD: Co się stało z gaśnicą?

W dniu 05 czerwca 2012r., inspektorzy transportu drogowego z Konina prowadzili kontrole drogowe na autostradzie A2 pod kątem przewozu materiałów niebezpiecznych.

Do kontroli zatrzymano m.in. samochód ciężarowy przewożący materiały niebezpieczne w cysternie. W trakcie kontroli kierowca przedstawił gaśnicę do kontroli, która to w trakcie oględzin prowadzonych przez inspektora, rozpadła się na kawałki. Kierowca nie potrafił wyjaśnić dlaczego taki "środek gaśniczy" ma na wyposażeniu. W związku z tym stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczących wyposażenia pojazdu w środki gaśnicze.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.


4trucks.pl / WITD Poznań