WITD: Bez prawa jazdy i karty kierowcy, ale z dużym doświadczeniem

WITD: Bez prawa jazdy i karty kierowcy, ale z dużym doświadczeniem

Pojazdem wykonywany był transport drogowy czterech elementów betonowych z okolic Radomia do Torunia.

W wyniku ważenia okazało się, że zespół pojazdów zamiast dopuszczalnych 40 ton waży niemal 50 ton, a nacisk podwójnej osi samochodu ciężarowego jest przekroczony w stosunku do dopuszczalnego o ponad 3 tony.

W toku kontroli okazało się również, że kierowca prowadzi pojazd używając nie należącej do niego karty kierowcy do tachografu cyfrowego. Zapytany o przyczynę nieużywania swojej karty cyfrowej kierowca z rozbrajającą szczerością przyznał, że nie posiada wydanej karty kierowcy, ponieważ… nie posiada prawa jazdy kat. C i z tego względu nie może takiej karty otrzymać. Sprawdzenie kierowcy w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) potwierdziło, że posiada on jedynie uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B. Kierujący przyznał również kontrolującemu inspektorowi ITD, że bez wymaganych uprawnień do kierowania bez problemu znajdował zatrudnienie jako kierowca samochodów ciężarowych od ponad 12 lat, zatem ma duże doświadczenie ich prowadzeniu.

Z tytułu kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz posługiwania się cudzą kartą cyfrową, kierujący został ukarany mandatem karnym, a wobec przewoźnika zostały wszczęte postepowania wyjaśniające z tytułu dopuszczenia do używania tej samej karty cyfrowej przez więcej niż jednego kierowcę oraz z tytułu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków osi zespołu pojazdów. Zatrzymana została także karta cyfrowa kierowcy, który udostępnił ją innej osobie. Ponadto dalsza część przewozu mogła być kontynuowana dopiero po przybyciu na miejsce kontroli kierowcy posiadającego stosowane uprawnienia do kierowania tego rodzaju zespołem pojazdów (C+E). Dalsze doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych kierowca będzie mógł zatem zdobywać, ale na kursie prawa jazdy.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz