Rozporządzenia ws. ADR podpisane

Rozporządzenia ws. ADR podpisane

Nowe rozporządzenia podpisane przez Ministra TBiGM

29 maja br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podpisał:

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych,
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych określa m. in.:

- szczegółowe wymagania w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz wymagania w stosunku do osób prowadzących zajęcia w ramach kursów,
- rodzaje i zakres kursów oraz ich ramowy program,
- wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy,
- wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis do tego rejestru,
- wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa m. in.:

- warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
- skład komisji egzaminacyjnej oraz tryb jej powoływania,
- wzór świadectwa doradcy oraz tryb jego wydawania,
- wysokość opłat za egzamin dla doradców.


Komunikat MTBiGM: http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795367-p_1.htm


4trucks.pl / ZMPD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL