Leasingobiorco, koniecznie przeczytaj umowę!

Leasingobiorco, koniecznie przeczytaj umowę!

Leasing, oprócz licznych zalet, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków.

Stąd, jeśli planujemy wybór tej formy finansowania, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z jej specyfiką. Poniżej prezentujemy 5 rad, które pomogą zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami podpisanego kontraktu.

Rada nr 1: wybór firmy leasingowej
- Wybór partnera leasingowego powinien zostać podjęty po analizie przynajmniej kilku ofert. Warto sprawdzić, czy dana firma należy do Związku Polskiego Leasingu, co potwierdza jej wiarygodność. Po drugie, ważne jest, czy firma jest elastyczna w stosunku do naszych potrzeb i planów rozwoju oraz czy posiada dedykowaną ofertę. Są np. firmy, które specjalizują się w finansowaniu maszyn rolniczych lub budowlanych, są też takie, które mają specjalną ofertę dla branży medycznej. Zawsze warto to sprawdzić zawczasu - komentuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.

Rada nr 2: dokładna lektura umowy - ważne zapisy
- Bardzo ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy (OWUL), najlepiej kilku wybranych firm. Dzięki temu dowiemy się m. in. o karach umownych, terminie zwrotu finansowanego przedmiotu, warunkach wcześniejszego rozwiązania umowy, zależności oprocentowania leasingu od WIBOR. Jeśli leasingodawca kieruje się wobec swoich klientów uczciwością, powinien jasno opisać w OWUL wszystkie obciążenia, których leasingobiorcy mogą spodziewać się w czasie trwania umowy - zwraca uwagę Tomasz Sęba z BZ WBK Finanse & Leasing.

• Zapis nr 1: kary umowne
Mogą one dotyczyć m.in. niewykonania ciążących na kliencie zobowiązań. W przypadku braku zapłaty składki ubezpieczeniowej, leasingobiorca może zostać obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości wyrażonej procentem składki za polisę (w zależności od firmy od 15% + VAT do nawet 100% wysokości składki).
• Zapis nr 2: termin zwrotu finansowanego przedmiotu
Kary z tytułu opóźnienia w zwrocie finansowanego środka trwałego mogą być naprawdę spore - od około 0,2% ceny nabycia przedmiotu za każdy dzień zwłoki do nawet 2% (w przypadku zakończenia umowy przed upływem podstawowego okresu jej trwania) albo kary w wysokości ostatniej raty leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia (w wypadku zakończenia umowy w planowanym terminie).
• Zapis nr 3: przedterminowe rozwiązanie umowy
Umowa rozwiązywana jest przed czasem najczęściej w przypadku, gdy nastąpi szkoda całkowita leasingowanego samochodu (wypadek, kradzież) lub kiedy nie jesteśmy w stanie spłacić rat ze względu na kłopoty finansowe naszej firmy. W ogólnych warunkach umowy warto sprawdzić, z jakimi kosztami będzie się to dla nas wiązało, ponieważ spotykane na rynku rozwiązania mogą okazać się bardzo dotkliwe dla klientów.
•Zapis nr 4: WIBOR

To z OWUL wynika, od czego jest zależne oprocentowanie leasingu. Niektórzy leasingodawcy uzależniają oprocentowanie od decyzji zarządu i zmiennej polityki firmy. Inni z kolei tak konstruują umowy, że kiedy WIBOR rośnie, oprocentowanie również zostaje podwyższone, natomiast gdy WIBOR spada, to kwota odsetek nie zmienia się. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia leasingobiorcy są wynikające z wahań WIBORu korekty opłat leasingowych zarówno w górę, jak i w dół.

Rada nr 3: wybór waluty
Leasing walutowy często okazuje się atrakcyjny, zwłaszcza w okresie niedużych wahań kursów. Natomiast w czasie dekoniunktury gospodarczej należy liczyć się z nieprzewidzianymi zmianami, które mogą nas drogo kosztować. Istotną kwestią jest tzw. spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty. Dlatego warto ustalić z leasingodawcą, w oparciu o kursy jakiego banku będzie rozliczana nasza umowa i zapoznać się z nią.

Rada nr 4: zapoznanie się z ofertą usług dodatkowych
Należy zwrócić uwagę na usługi dodatkowe i bonusy, które leasingobiorca może otrzymać w pakiecie z wyleasingowaną maszyną lub samochodem, np. niższe koszty importu ze względu na dobre relacje firmy leasingowej z dostawcami, polisa komunikacyjna, rejestracja auta, serwisowanie, usługi assistance czy karty paliwowe. Niektóre instytucje oferują także programy umożliwiające spłatę rat leasingu i pożyczki w przypadku utraty życia lub zdrowia czy Ochronę Prawną, ubezpieczenie zapewniające pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań oraz zwrot związanych z tym kosztów.

Rada nr 5: złożenie wymaganych dokumentów
Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingowej są dokumenty rejestrowe związane z prowadzoną działalnością, a więc zaświadczenie o REGON, zaświadczenie o nadaniu NIP, KRS, umowa spółki cywilnej (tylko w przypadku spółek prawa handlowego). W przypadku coraz bardziej popularnych procedur uproszczonych do wniosku leasingu nie są wymagane dokumenty finansowe, wystarcza jedynie oświadczenie klienta o uzyskiwanym przychodzie oraz dochodzie. Tylko podpisanie umowy z rzetelną i uczciwą firmą finansującą gwarantuje komfort używania wybranego środka trwałego oraz bieżącą współpracę z leasingodawcą na wysokim poziomie - podsumowuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.


4trucks.pl / Spółki Leasingowe BZ WBK

Przeczytaj też:
W parze z leasingiem najczęściej ubezpieczenie

Korzystne usługi dodatkowe to, w ocenie polskich firm, jeden z podstawowych motywów korzystania z leasingu. Od pick-upa odliczysz cały VAT!

Od stycznia 2011 r. przedsiębiorcy stracili możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów z kratką. BZ WBK Leasing: Nie przeGAP ubezpieczenia

BZ WBK Leasing, przy współpracy towarzystwa ubezpieczeniowego Genworth Financial, od 18 lipca br. proponuje swoim klientom ubezpieczenie GAP. Jak wziąć kratkę w leasing

Ostatnie miesiące 2010 r. to najwyższy czas na nabycie samochodów firmowych z kratką bez VATu. Większość tych, którzy wcześniej myśleli o wymianie aut, właśnie teraz decyduje się wykorzystać możliwość inwestycji za niższą cenę. Trudności zaczynają się  gdy przychodzi do realizacji transakcji i dotyczy to przede wszystkim leasingu, który wielu przedsiębiorców wybiera ze względu na korzyści podatkowe.

Zamieszanie wokół kratek trwa, promocje także

Ze względu na boom na auta z kratką oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację wokół przepisów dotyczących kratek, leasingodawcy rozszerzają swoje promocje na tego typu auta. BZ WBK Leasing do finansowania dodaje kartę paliwową w promocyjnej cenie 1,22 zł, a od 6 grudnia przyznaje dodatkowo 300 zł na paliwo wszystkim klientom, którzy podpiszą umowę na tego typu auto.

Ceny ubezpieczeń samochodów firmowych

Spółki Leasingowe BZ WBK od grudnia br. poszerzają swoją ofertę ubezpieczeniową o program ubezpieczeń wieloletnich. Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na kupno polisy razem  z finansowaniem oznacza to gwarancję niezmienności stawek ubezpieczeniowych w całym okresie trwania umów leasingu i pożyczki.

Leasing24.pl - przepustka do kompleksowych rozwiązań finansowych

Od połowy stycznia br. Spółki Leasingowe BZ WBK mają nową stronę internetową. Serwis dostępny jest pod dotychczasowym adresem www.leasing24.pl,  jednak jego treść, funkcjonalność oraz szata graficzna zostały zaprojektowane zupełnie od nowa.

Większe wymagania względem leasingodawców

Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej znają leasing i coraz chętniej z niego korzystają. Równocześnie rosną też ich wymagania względem leasingodawców. Z badania satysfakcji klientów Spółek Leasingowych BZ WBK przeprowadzonego na przez TNS Pentor wynika, że dla przedsiębiorców najważniejsze są wysokie kompetencje doradców leasingowych, korzystna oferta  oraz szybka procedura zawarcia umowy.

EBOiR i BZ WBK Finanse & Leasing finansują energię

BZ WBK Finanse & Leasing podpisał kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Pozyskane środki - 15 mln euro - spółka leasingowa przeznaczy na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników, którzy efektywnie wykorzystują energię w swojej działalności.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL