WITD: Niesprawny z nadwagą

WITD: Niesprawny z nadwagą

Dnia 30.05.2012r. około godziny 07:20 na ul. Janka Wiśniewskiego w m. Gdynia zatrzymano do kontroli czteroosiowy pojazd marki MAN należący do polskiego przewoźnika.

Pojazdem wykonywano transport drogowy ziemi. W wyniku ważenia ww. pojazdu stwierdzono:
- przekroczenie nacisku drugiej podwójnej osi napędowej o 8,45 tony,
- przekroczenie dmc pojazdu o 3,9 tony.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono rażące usterki stanu technicznego pojazdu, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, między innymi niesprawny układ hamulcowy, rażące zużycie ogumienia, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetlenie pojazdu.

W toku kontroli ustalono, iż w dniu 28.05.2012r. funkcjonariusz Policji zatrzymał dowód rej. ww. pojazdu za ww. usterki, kierując pojazd do miejsca garażowania. Mimo powyższego przewoźnik nie usuwając usterek wykonywał przewóz drogowy przeciążanym pojazdem. W toku kontroli ustalono również, iż kierowca nie posiadał wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu szkolenia.

Kierującego ukarano mandatem karnym, a pojazd z uwagi na przekroczenie nacisków osi i dmc oraz ze względu na zły stan techniczny usunięto na parking administracyjny.

 

4trucks.pl / WITD Gdańsk