Scania w Legnickiej Strefie

Scania w Legnickiej Strefie

Scania Polska SA - jako pierwszy przedsiębiorca na terenie podstrefy "Okmiany" Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Scania jest jednym z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów oraz silników przemysłowych i morskich. Coraz większy udział w działalności firmy mają produkty i usługi finansowe oraz serwisowe. Scania zatrudnia 37 500 pracowników i działa w blisko 100 krajach. Działania badawcze i rozwojowe skoncentrowane są w Szwecji, podczas gdy produkcja obywa się w Europie i Ameryce Południowej, w ramach strategii globalnej wymienności zarówno podzespołów, jak i kompletnych pojazdów. W roku 2011 wartość sprzedaży wyniosła 87,7 mld koron szwedzkich, przy zrealizowanym zysku netto na poziomie 9,4 mld koron.

Scania Polska SA jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w produkcji pojazdów ciężarowych przeznaczonych dla ciężkiego transportu, autobusów miejskich i turystycznych oraz silników przemysłowych i morskich.

W Polsce sieć Scania tworzą: 9 dealerów i 33 autoryzowane serwisy oraz dwa własne centra szkoleniowe (Nadarzyn, Opole).

Scania Polska SA na terenie podstrefy Okmiany zatrudni ok. 8 osób oraz poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości minimum 11 000 000 zł. W ramach zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej m.in. w sektorze IT.


4trucks.pl  / Scania Polska SA