WITD: Akcja "TUNEL"

WITD: Akcja "TUNEL"

W nocy z 25 na 26 maja 2012r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z Podlaskimi Policjantami, funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą "Tunel".

Kontrole odbywały się na czterech punktach kontrolnych - w Białymstoku, w ciągu drogi krajowej nr 8, w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671, w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz w Budzisku na drodze krajowej nr 8.

Funkcjonariusze kontrolowali czas pracy kierowców ciężarówek. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców. Ponadto kontroli podlegał ładunek i bagaż pod kątem przewozu narkotyków lub nielegalnych papierosów i alkoholu. Ciężarówki prześwietlano promieniami RTG za pomocą ZBVana - mobilnego urządzenia skanującego.

Za naruszenia przepisów o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami na łączną kwotę ponad 16000 zł. Podczas badania trzeźwości okazało się, że trzech spośród kontrolowanych kierowców znajduje się pod wpływem alkoholu. W dwunastu pojazdach znaleziono ponad 1000 paczek papierosów pochodzących z przemytu. Przemytnicy zostali ukarani mandatami karnymi. Wobec jednego z nich wszczęto sprawę karną skarbową.

Ponadto funkcjonariusze, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, ukarali mandatami karnymi 56 kierowców. Za zły stan pojazdów i brak badań technicznych zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych.


4trucks.pl / WITD Białystok