Droższe OC komunikacyjne

Droższe OC komunikacyjne

Ceny OC komunikacyjnego w Polsce należą do najniższych w Europie. Szansą jest wprowadzenie systemu pre-paid.

Ubezpieczenia komunikacyjne z roku na rok będą coraz droższe. Andrzej Jarczyk, prezes Uniqi tłumaczy, jakie czynniki miały wpływ na wzrost cen w 2011 r. Grzegorz Szatkowski, wiceprezes Ergo Hestii, podkreśla, że ustalając stawki ubezpieczyciele powinni brać pod uwagę trend wzrostowy w odszkodowaniach za szkody osobowe.

Aby ubezpieczyciele nie tracili na OC komunikacyjnym, potrzeba 20-30% podwyżek.

Marcin Tarczyński, analityk PIU, zwraca uwagę, że stawki za OC komunikacyjne w Polsce należą do najniższych w Europie. Mimo podwyżek cen ubezpieczyciele tracą jednak na OC, aby wyszli na zero konieczne są podwyżki 20-30%.

Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, uważa, że podwyżki cen OC mogą doprowadzić do tego, że ludzie nie będą jeździć samochodami. Szansę widzi jednak w możliwości wprowadzenia systemu pre-paid. Maciej Jankowski, prezes Avivy odnosi się jednak do tego pomysłu sceptycznie. (EMO)


4trucks.pl / pim.pl