Dostawa Solarisów Tramino dla Poznania zakończona!

Dostawa Solarisów Tramino dla Poznania zakończona!

W dniu 23 listopada 2009 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Sp. z o.o. podpisało z firmą Solaris Bus & Coach S.A. kontrakt na dostawę 40 niskopodłogowych tramwajów Tramino.

W roku 2010 podpisano kolejną umowę zwiększając ilość tramwajów do 45 szt. Zgodnie z umową wszystkie tramwaje miały zostać dostarczone do MPK do końca maja 2012. Dzisiaj odbyło się oficjalne zakończenie dostaw.

Pierwsze działania mające na celu pozyskanie dotacji ze środków unijnych na zakup taboru tramwajowego podjęte zostały przez MPK Poznań już w roku 2007. Rozpoczynał się wówczas planowany na lata 2007-2013 kolejny okres programowania funduszy europejskich i pojawiły się pierwsze informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach nowych programów operacyjnych. Dla MPK Poznań Sp. z o.o. najistotniejszy był fakt, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) przewidziano Działanie 7.3 "Transport miejski w obszarach metropolitalnych", w ramach którego umożliwiono ubieganie się o dotację na realizację projektów promujących przyjazny środowisku system transportu publicznego.

Na początku roku 2008 w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury do zgłaszania do Działania 7.3 POIŚ propozycji projektów o największym znaczeniu dla całego kraju poznański przewoźnik przedstawił kartę projektu "Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego". Projekt ten został pozytywnie oceniony i uzyskał promesę dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 POIS podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a MPK Poznań Sp. z o.o. w dniu 4 lutego 2011 r. Na zakup nowoczesnych tramwajów przyznano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu o łącznej wartości 156,78 mln zł. Pod koniec roku 2011 przyznana dotacja została zwiększona do 59% kosztów kwalifikowanych, tzn. do kwoty w wysokości 185,75 mln zł.

- MPK Poznań sprawnie i skutecznie pozyskuje środki unijne na realizację inwestycji przyczyniających się do poprawy jakości komunikacji publicznej. Dzięki pozyskanym dotacjom realizujemy zakupy nowych autobusów i tramwajów a także budujemy nową zajezdnię tramwajową - mówi Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu. - Niebagatelne znaczenie dla sprawnej realizacji projektu »Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego« miała możliwość rozliczania przyznanej dotacji w trybie zaliczkowym, a także udana współpraca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zakres projektu obejmował zakup 45 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, a także specjalistycznego wyposażenie zajezdni wraz z oprzyrządowaniem i narzędziami, niezbędnymi dla prawidłowej eksploatacji zakupionych tramwajów oraz pakietu naprawczego, obejmującego części zamienne oraz materiały potrzebne do realizacji planowych przeglądów okresowych. Główny cel projektu określono jako zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w jednej z głównych aglomeracji Polski, jaką jest aglomeracja poznańska.

Na początku 2009 roku do przetargu na zamówienie tramwajów dla poznańskiego MPK przystąpiło aż dziesięć firm, zarówno z Polski jak i zagranicy. Najlepszą ofertę złożyła firma Solaris. W lipcu 2011 roku rozpoczęły się dostawy tramwajów a dzisiaj oficjalnie zakończono realizację kontraktu. Czterdzieści pięć nowoczesnych, w pełni niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów, zwraca uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i przestronnym wnętrzem. Tramwaje zostały bardzo dobrze przyjęte przez pasażerów komunikacji publicznej w Poznaniu, czego wyraz można znaleźć m.in. na portalach społecznościowych.

- Dokładnie 16 lat temu realizowaliśmy nasze pierwsze zamówienie na dostawę autobusów. Klientem także było MPK Poznań. Dzisiaj nasze autobusy i trolejbusy, których wyprodukowaliśmy już blisko 10 000 znane są w całej Europie i poza nią. Mam nadzieję, że to równie dobry znak, że pierwszym nabywcą naszych tramwajów także jest poznańskie MPK. Wielu potencjalnych nabywców, zarówno z Polski jak i Europy Zachodniej, przyjeżdża do Poznania i z zazdrością spogląda na najnowsze tramwaje, które jeżdżą w stolicy Wielkopolski. Jesteśmy z tego powodu niezwykle dumni, ale czujemy także dużą odpowiedzialność za produkt, który będzie eksploatowany w poznańskim MPK przez co najmniej 30 lat - powiedziała Solange Olszewska, prezes Zarządu firmy Solaris.

- Solarisy Tramino bardzo dobrze radzą sobie w ruchu komunikacyjnym. Nawet, jeśli pojawiają się drobne usterki to dzięki naszym przeszkolonym służbom technicznym oraz serwisowi dostępnemu przez 24 godziny na dobę reakcja w przypadku awarii jest praktycznie natychmiastowa. To bardzo ważny element umowy i już widzimy pozytywne efekty tego zapisu - mówi Jan Firlik dyrektor Przewozów Tramwajowych. - Co dla nas ważne zadowoleni są również pasażerowie. Dociera do nas wiele dobrych opinii na temat tych pojazdów właśnie od osób, które z nich korzystają na co dzień. Wierzymy, że tak zostanie i tramwaje przez kolejne lata będą działały tak samo sprawnie jak teraz.

Poznańskie Solarisy Tramino, o długości 32 metrów, są wyposażone w klimatyzację i mogą zabrać na pokład do 229 pasażerów. Pojazdy mają sześć wejść, z czego cztery podwójne o szerokości 1500 mm oraz dwoje drzwi pojedynczych o szerokości 750 mm każde. Wysokość podłogi tramwaju nad torowiskiem w obrębie drzwi to zaledwie 350 mm. Solarisy Tramino są napędzane czterema silnikami trakcyjnymi, każdy o niezależnym zasilaniu.


4trucks.pl / Solaris Bus & Coach S.A.