MAN, Valeo Polska i Volvo Polska w gronie TOP Employers

MAN, Valeo Polska i Volvo Polska w gronie TOP Employers

Firmy z branży motoryzacyjnej - MAN, Valeo Polska i Volvo Polska znalazły się w prestiżowym gronie laureatów polskiej edycji badania Top Employers prowadzonego przez Instytut CRF.

Certyfikat Top Employers jest przyznawany wyłącznie tym pracodawcom, którzy wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W badaniu przedsiębiorstw weryfikowane są takie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, jak: świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe i warunki pracy, szkolenia i rozwój oraz rozwój kariery zawodowej i kultura organizacyjna firmy. Badanie odbywa się w oparciu o obszerną listę pytań związanych z zasadami i praktykami w powyższych obszarach oraz o wywiady z pracownikami.

Volvo Polska, które jest po raz kolejny odbiorcą certyfikatu, w marcu odebrało również wyróżnienie Randstad Award, przyznawane przez Randstad - wiodącą na polskim rynku agencję doradztwa personalnego - w oparciu o ankietowe badanie, oceniające atrakcyjność firmy jako pracodawcy.

Volvo Polska po raz drugi znalazło się wśród 20 firm, które zostały wskazane przez badanych jako najbardziej atrakcyjni pracodawcy. Badanie objęło takie aspekty zatrudnienia, jak innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy korzystne warunki finansowe.

Wyróżnione firmy zostały wyłonione spośród 150 największych przedsiębiorstw działających na naszym rynku, w sondażu przeprowadzonym w listopadzie 2011 pośród 7000 potencjalnych pracowników.
Volvo Polska, wnp.pl (AG)


4trucks.pl / pim.pl