WITD: Akcja "Drogołamacz"

WITD: Akcja "Drogołamacz"

W dniach 22 i 23 maja 2012 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych pod nawą "Drogołamacz".

Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów o dmc pow. 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów.

Akcja ta miała na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle jak i służbowe pojazdy oznakowane oraz nieoznakowane.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 183 pojazdy. Za naruszenia przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wydano 5 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 9240 zł. Za stwierdzone naruszenia z zakresu Ustawy o transporcie drogowym w stosunku do przedsiębiorców inspektorzy wszczęli 7 wyjaśniających postępowań administracyjnych zagrożonych karami w wysokości 13500zł i 2 postępowania za naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych na kwotę 11100 zł.

Za naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz regulacji dotyczących czasu pracy i tachografów kierowcy zostali ukarani w 34 przypadkach mandatami karnymi na łączną kwotę 8450zł. W związku ze złym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 31 dowodów rejestracyjnych.

Podobne działania będą kontynuowane w okresie późniejszym.


4trucks.pl / WITD Białystok