ZMPD: MF przeciwne zniesieniu limitu 600 litrów

ZMPD: MF przeciwne zniesieniu limitu 600 litrów

Praktyki rosyjskiej administracji, polegające na wprowadzaniu coraz boleśniejszych ograniczeń dla polskich przewoźników drogowych, powinny stać się tematem rozmów międzyrządowych na najwyższym szczeblu.

Taka konkluzja znalazła się w protokóle z obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych z dnia 22 maja br.

Wszyscy uczestnicy spotkania: przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych i administracji rządowej zgodzili się, że jeżeli w przeciągu najbliższego miesiąca nie nastąpi istotna poprawa wzajemnych relacji - temat ograniczania udziału polskich przewoźników na rosyjskim rynku transportowym metodami administracyjnymi powróci na posiedzenie Prezydium Komisji z udziałem premiera.

Prezes ZMPD Jan Buczek przedstawił również inny, niezałatwiony dotychczas problem - limitu paliwa wwożonego do Polski spoza Unii Europejskiej. Obowiązujące ograniczenia przynoszą tylko, zdaniem ZMPD, straty społeczne, środowiskowe i budżetowe. W związku z tym zasadne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest zniesienie dotychczasowych limitów. Takie stanowisko ma pełne poparcie przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Jednoznaczny sprzeciw w kwestii tych zmian wyraziło natomiast Ministerstwo Finansów. Podstawowym argumentem ministra Jacka Kapicy przeciwko zmianom obowiązujących przepisów są straty budżetu państwa w wysokości 480 mln zł z tytułu (uwaga!) niezatankowanego w Polsce paliwa w sytuacji zniesienia ograniczeń wwozowych(!). Tak sprzeczne stanowiska wywołały gorącą dyskusję, zakończoną protokołem rozbieżności. Problem ten został skierowany na posiedzenie plenarne Prezydium Komisji Trójstronnej, zaplanowane na 6 czerwca br.


4trucks.pl / zmpd.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL