Krone 2024

Producent naczep ostrożnie o inwestycjach w 2024 roku

Grupa Krone może uznać rok 2023 za udany, jednak szefowie firmy są pełni obaw.

Pomimo osiągnięcia sprzedaży na poziomie około 3,2 miliarda euro, co oznacza najlepszy rok w historii firmy, Grupa Krone musi stawić czoła niejasnym prognozom na najbliższą przyszłość. Bardzo trudna sytuacja gospodarcza, charakteryzująca się niepewnością wśród rolników i firm transportowych, powoduje ostrożne podejście do nowych inwestycji i zmusza rodzinną firmę do konsekwentnych oszczędności we wszystkich obszarach działalności.

- The exceptional economic situation of the past year with a continued increase in sales, fueled by the great support of our customers, the outstanding commitment of our employees and solid relationships with our financial partners, stands in sharp contrast to the current challenges. The Krone Group was able to consolidate its strong position by strategically investing in future technologies and automation, which made a decisive contribution to increasing efficiency and quality management. Investments, such as in our new spare parts centre in Spelle and robot-assisted production, set important milestones for our future - says Bernard Krone, Chairman of the Supervisory Board.

- Wyjątkowa sytuacja gospodarcza minionego roku, wraz z ciągłym wzrostem sprzedaży, napędzana dużym wsparciem naszych klientów, wyjątkowym zaangażowaniem naszych pracowników i solidnymi relacjami z naszymi partnerami finansowymi, ostro kontrastuje z obecnymi wyzwaniami. Krone Grupie udało się umocnić swoją silną pozycję poprzez strategiczne inwestycje w przyszłe technologie i automatyzację, co w decydujący sposób przyczyniło się do zwiększenia wydajności i zarządzania jakością.Inwestycje, takie jak nasze nowe centrum części zamiennych w Spelle i produkcja wspomagana robotami, wyznaczają ważne kamienie milowe dla naszej przyszłości – mówi Bernard Krone, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Jednakże obecna niepewność gospodarcza i związane z nią trudności, takie jak międzynarodowe kryzysy polityczne, niekorzystna europejska polityka stóp procentowych oraz wysokie ceny energii, skłaniają spółkę do przyjęcia ostrożnego stanowiska. Grupa Krone pozostaje stabilna, niezależna i zarządzana przez właścicieli, musi jednak reagować na pojawiające się trudności. Z tego powodu w pierwszych obszarach zakładów w Dolnej Saksonii zastosowano już pracę w skróconym wymiarze godzin, a inne części przedsiębiorstwa rozważają taką możliwość ze względu na stagnację oczekiwań rynku, szczególnie na skądinąd silnym rynku krajowym.

Dr. David Frink, CEO of Bernard Krone Holding SE & Co. KG, adds: - This situation underlines the need to maintain our flexibility and adaptability to technological changes in order to ensure long-term success. We would like to thank all our stakeholders for their continuing support and trust in these challenging times. The Krone Group is determined to use today's difficulties as an opportunity for growth and strengthening to create sustainable value for generations to come.

Dr David Frink, dyrektor generalny Bernard Krone Holding SE & Co. KG, dodaje: - Ta sytuacja podkreśla potrzebę zachowania naszej elastyczności i zdolności dostosowywania się do zmian technologicznych, aby zapewnić długoterminowy sukces. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym interesariuszom za nieustające wsparcie i zaufanie w tych trudnych czasach. Grupa Krone jest zdeterminowana wykorzystać dzisiejsze trudności jako szansę na rozwój i wzmocnienie w celu stworzenia trwałej wartości dla przyszłych pokoleń.

Przeczytaj też:
Wielton z ofertą systemów wymiennych Spółka Wielton, polski producent naczep i przyczep, poszerzył swoją ofertę o kolejne pojazdy.
Wielton z unikalną ofertą finansowania Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, spółka Wielton oferuje możliwość nabycia nowych pojazdów w leasingu, w oparciu o atrakcyjne warunki finansowania udzielone przez PKO Leasing.
Firma Schmitz Cargobull nagrodził Partnerów serwisowych roku 2023 W tym roku nagroda Service Partners of the Year 2023 zostanie wręczona w 33 krajach.
Grupa Wielton gra z WOŚP i zaprasza do licytacji Tradycyjnie Grupa wspiera zbiórkę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której tegorocznym mottem jest „Tu wszystko gra OK!”.
Telematyka Schmitz Cargobull we wszystkich naczepach TIP Grupa TIP, jeden z wiodących dostawców wynajmu, leasingu i serwisu naczep w Europie, oraz Schmitz Cargobull, największy europejski producent naczep, podpisały umowę, aby wyposażyć 2500 naczep w systemy telematyczne. Modernizacje sprzętu TrailerConnect® obejmują pojazdy wszystkich typów przyczep i producentów.
Wielton inwestuje w kolejny zakład produkcji naczep W celu usprawnienia procesu produkcyjnego oraz poprawy wydajności Wielton zbudował kolejny zakład w Wieluniu.
Wielton na tegorocznych targach TransLogistica Firma Wielton po raz pierwszy zaprezentuje się na targach TransLogistica Poland w Warszawie.
Nowa Strategia Grupy Wielton na lata 2023 – 2027 Zgodnie ze Strategią rozwoju na lata 2023–2027 skonsolidowane wolumeny sprzedaży, z uwzględnieniem fuzji i przejęć, wyniosą w 2027 r. ok. 45 tys. sztuk pojazdów w porównaniu do poziomu 23,2 tys. sztuk w 2022 r. (wzrost o 93 proc.).
Naczepa firanka Schmitz Cargobull S.CS X-TOUGH nominowana do nagrody I-NNOVATION Podczas targów Solutrans w Lyonie miała miejsce premiera naczepy Schmitz Cargobull S.CS X-TOUGH.