ITD Gd

Kontrole w transporcie kontenerów

Zespół kontrolny z WITD w Gdańsku w dniu 01 czerwca 2023r. w godzinach popołudniowych prowadził działania kontrolne na trasie S7, gdzie inspektorzy wzięli pod lupę kierowców ciężarówek z ładunkami w kontenerach.

Kontroli poddano 3 wytypowane zespoły pojazdów, które ze względu na konstrukcję tzw. „stonoga” podejrzewane są o podejmowanie ładunków w kontenerach powodujących duże przekroczenia masy całkowitej i nacisków osi.

Pierwszy z zatrzymanych zespołów pojazdów ważył 69,6 t.
Ponadto inspektorzy ustalili, że w kontenerze przewożony jest materiał niebezpieczny. Zespół pojazdów nie był oznakowany zgodnie z przepisami ADR. Zaskakującym był również fakt, iż kontener, który przeładowano ze statku nie był oznakowany nalepkami ostrzegawczymi. W trakcie oględzin kontenera inspektorzy ustalili, że nalepki ostrzegawcze zostały zerwane, a ich pozostałości wciśnięte pomiędzy konstrukcję naczepy.
Przed rozpoczęciem przewozu, świadomie usunięto nalepki, gdyż pojazd:
- kierowca nie posiadał wyposażenia awaryjnego i przeciwpożarowego ADR,
- nie posiadał też wymaganego przeszkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
- na ładunek nie było stosownych dokumentów spełniających wymagania przepisów umowy ADR.

W przypadku drugiego zespołu pojazdów wagi wskazały wynik 72,3 t.

Trzeci zespół pojazdów pobił tego dnia niechlubny rekord, gdyż ważył 74,7 t. Dodatkowo w wyniku kontroli dokumentów przewozowych okazało się, że w kontenerach umieszczonych na drugim i trzecim zespole pojazdów znajdują się odpady.

W przypadku kontroli czasu pracy dwóch spośród trzech zatrzymanych kierowców stwierdzono, że popełnili oni liczne naruszenia czasu pracy kierowców, a najbardziej rażącymi naruszeniami było przekroczenie jazdy dziennej o prawie 13 godzin, skrócenie odpoczynku dziennego o ponad 6h, przekroczenie jazdy ciągłej o ponad 1 godziny i 30 min.

Wszystkie stwierdzone naruszenia będą skutkowały wszczęciem, aż 11 postępowań administracyjnych opiewających na sumę blisko 100 tys. zł.

Kierowców ciężarówek lekceważących przepisy PRD w zakresie DMC ukarano mandatami na łączną kwotę 3850 zł.

Wszystkie trzy zespoły pojazdów, zostały skierowane na parking administracyjny, do czasu sprowadzenia masy całkowitej do obowiązującej wartości max. 40 ton oraz usunięcia pozostałych naruszeń przepisów.

Info: WITD Gdańsk