Rynek naczep w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku

Fot. Schmitz Cargobull

Od początku 2023r. grupa nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła 4094 szt., co oznacza zmniejszenie popytu na te pojazdy o 7,6% w porównaniu z sytuacją w 2022 roku. Przyczep przybyło 409 szt. (-7,7%) a naczep 3685 (-7,6%).

 

W rankingu marek od początku 2023 r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu jest Schmitz Cargobull, który wydał 1049 szt., czyli 1% mniej pojazdów niż przed rokiem (-14 szt.). Druga jest spółka Krone z liczbą rejestracji 729 szt. i wzrostem o 38%. Te dwie marki mają odpowiednio 26% i 18% udziału w rynku. Obie zwiększyły swój udział sprzed roku; pierwsza o 1,6 pkt. proc., a druga o 5,9 punktu proc. Trzeci na liście Wileton, zarejestrował 525 szt. (-31%) i zdobył 13% udziału w rynku, co oznacza spadek o 4,2 pkt. proc. w stosunku do roku ubiegłego. Czwarty jest Koegel, który dostarczył klientom 213 pojazdów ze spadkiem o 53%. Jego udział (5%) jest niższy o 5 pkt. proc. w tym okresie. Na piątym miejscu Wecon wydał 152 szt. ze wzrostem rezultatów (+38%). Zyskał 1,2 pkt. proc. udziału do poziomu 4%.

Samych naczep w styczniu przybyło 2043 szt. tj. mniej o 7,5% r/r. a przyczep 186 szt. tj. mniej o 25,6% niż rok wcześniej. Ubiegły rok zamknął się 12% spadkiem po dwóch miesiącach wzrostu i dziesięciu miesiącach spadków, które są kontynuowane od początku tego roku. Popyt na te pojazdy rozwijał się w dużej części w wyniku wcześniejszych rejestracji ciągników samochodowych. Rejestracje ciągników samochodowych, które sygnalizują z wyprzedzeniem sytuację na rynku przyczep i naczep, po dobrym 2022 r kiedy ich rejestracje wzrosły o 5,2% r/r, w lutym zwiększyły się o 24,6 % r/r do 2 122 szt. po spadkach w grudniu (-11,6%) i w styczniu (-4,6%).
W lutym br. (według GUS) ogólny klimat koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki utrzymuje negatywny trend ale w porównaniu z odczytem ze stycznia nieznacznie się poprawiły dla interesującego nas sektora. Oceny w transporcie i gospodarce magazynowej ukształtowały się na poziomie -5,2 pkt wobec -6,5 w grudniu ub. r i -5,7 w lutym 2022r. przy średniej długookresowej -0,6.W tej grupie wzrosło znaczenie bariery wynikającej z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej. Funkcjonowanie w tej sekcji rzutuje w dłuższej perspektywie, na kształtowanie się popytu w szeroko pojętej grupie pojazdów wykorzystywanych do transportu - samochodów ciężarowych oraz przyczep i naczep.

W lutym 2023 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5 t na pierwszej pozycji znalazł się Schmitz Cargobull po wydaniu 670 pojazdów, ze wzrostem o 28%, drugi jest Krone z wynikiem 405 szt. (+10%). Na trzecim miejscu zakończyła ostatni miesiąc marka Wielton, po wydaniu 262 pojazdów (-36%). Następny Koegel dostarczył użytkownikom 120 pojazdy ze spadkiem 52%. Piąte miejsce zajął Wecon z liczbą 82 szt. (+46%).

Z rejestracją czasową w lutym br. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesiąca 601 szt. przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t czyli więcej o 3 szt. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był Wielton –328 szt., Bodex i Mega po 62 szt. każda z marek.

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju po lutym, największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe – zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 2138 szt.; mniej o 17% (-434 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział to 52% wobec 58% w 2022 r. Najwięcej rejestracji przypadło marce Krone (516 szt.), następnie Schmitz Cargobull (485 szt.) i Wielton(381 szt.) oraz Koegel (202 szt.). Lider Krone odnotował wzrost o 24% a reszta marek spadki; odpowiednio: Schmitz Cargobull (-12%) Wielton (-35%) i Koegel (-55%).

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 858 szt. (+8%). Zajmują 21% rynku wobec 18% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 406 chłodni (-24%), 281 izoterm (+129%) i 170 (+26%) furgonów uniwersalnych. Najwięcej chłodni w całym roku zarejestrowały marki: Schmitz Cargobull (308; -10%), Krone (52; -17%) i Lamberet (36; -25%). Wśród izoterm bez zmiany dominuje Krone(74; +164%) za nim Schmitz Cargobull (25; -46%)

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 554 szt. (+28%). Zajmują 14% rynku, 3,8 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsce ma Mega 94 szt. (+164%), drugi Bodex 85 szt. ze wzrostem +29%., trzeci jest Wielton (80 szt.; +46%), następnie Kempf (68 szt. +8%), a za nim Feber (54 szt., +15%).
W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t poza innymi, zarejestrowano także po lutym 2023 roku 150 szt. cystern (+77%).

W grupie naczep o DMC pow. 3,5 t (3686 szt.; -7,6%; 90% udz. w rynku PiN pow. 3,5 t) zarejestrowano w od początku 2023: 1877 platform/zabudów skrzyniowych (-19%); 844 furgonów (+7%), na które złożyło się: 405 chłodni (-24%), 184 izoterm (+124%) i 163 furgonów uniwersalnych (+27%). Kolejne były wywrotki z liczbą 551 rejestracji (+29%).
W grupie przyczep (409 szt.; -8%) oprócz zabudów skrzyniowych (261 szt.; +6%), które miały tu 64% udział o 6,1 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej, popularne były też przyczepy kłonicowe 32 szt. (8% udz.) i furgony 14 szt. 3% udz.

W rankingu marek wśród naczep pow. 3,5 t w okresie styczeń-luty 2023 roku pierwsze miejsce zajmuje Schmitz Cargobull (1045 szt.), druga jest firma Krone (729 szt.), a trzeci Wielton (494 szt.).
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu podobnie jak przed rokiem jest Wecon (152 szt.), drugi Redos (46 szt.). Trzecie miejsce Gniotpo (33 szt.).

Przeczytaj też:
Nowe naczepy Wielton dla firmy Francepol

Spółka PTH Francepol, w styczniu 2023 roku, zamówiła 100 naczep u wieluńskiego producenta. Kontrakt dotyczy wyprodukowania 50 szt. standardowych naczep kurtynowych Curtain Master i 50 naczep kurtynowych Curtain Master Mega.

Grupa Wielton szacuje rekordowy poziom przychodów w ubiegłym roku

W 2022 r. szacowane przychody Grupy Wielton po raz pierwszy w historii wyniosły ok. 3,44 mld zł, rosnąc o 28 proc.

Wielton dostarczy naczepy podkontenerowe do przewozu płynnych elektrolitów

Firma transportowo – logistyczna ADECON, specjalizująca się w przewozie materiałów niebezpiecznych, podpisała w 2022 r. umowę na wyprodukowanie przez Wielton łącznie 48 naczep.

Niezwykła aukcja Wielton dla WOŚP

Z okazji 31. finału WOŚP Grupa Wielton przygotowała aukcję, której zwycięzca będzie mógł zwiedzić infrastrukturę Działu Badawczo-Rozwojowego w Wieluniu, od kuchni zobaczyć jak wygląda proces całopojazdowego badania prototypów.

Rok 2022 u producentów naczep i przyczep

Popyt na naczepy i przyczepy ciężarowe rozwijał się w dużej części w wyniku wcześniejszych rejestracji ciągników samochodowych. Niestety rejestracje ciężarówek w grudniu wyhamowały, jednak naczepy odnotowały wzrost.

Wywrotki Wielton z nowymi udoskonaleniami

Spółka Wielton wprowadziła modernizacje i ulepszenia do swoich flagowych wywrotek. Modele Bulk Master i Weight Master zostały udoskonalone pod kątem zwiększenia ich trwałości i użyteczności.

Lód na dachu naczepy - Krone ma na to sposób

Zalegający lód na dachu naczepy to problem nie tylko kierowcy, ale też i jego szefa.

Spółka Wielton Logistic z nowymi ciągnikami siodłowymi IVECO

W listopadzie br. do floty Wielton Logistic dołączyło kolejnych siedem pojazdów ciężarowych IVECO S-WAY.

Schmitz Cargobull dostarcza zabudowę do ciężarówki napędzanej wodorem

Firma Schmitz Cargobull dostarczyła nadwozie typu furgon M.KO do podwozia napędzanego wodorem.

Wyszukiwarka

Informacje