Będzie wysoka kara

Witd Bydgoszcz kara za nadwagę

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, patrolując w nocy z 13 na 14 października kujawsko-pomorski odcinek autostrady A1, wytypowali do kontroli 10-osiowy zespół pojazdów, którym przewożona była palownica z Krakowa do Bydgoszczy.

 

Kierowca ciężarówki okazał do kontroli zezwolenie kategorii IV uprawniające do przejazdu zespołu pojazdów o masie całkowitej do 60 ton i normatywnych naciskach osi – pomimo na tabliczce znamionowej przewożonej maszyny widniała jej masa 76 000 kg, a masa własna ciągnika i naczepy wynosiła ponad 40 ton. Ponieważ istniało uzasadnione przypuszczenie, że zestaw jest cięższy, inspektorzy skierowali go na wagę. Urządzenie wskazało rzeczywistą masę całkowitą zespołu pojazdów ponad 121 ton, zatem ponad dwukrotnie więcej niż posiadane przez przewoźnika zezwolenia i ponad trzykrotnie więcej niż 40-tonowa dopuszczalna masa całkowita wynikająca z przepisów o warunkach technicznych pojazdów. Tak duża masa nie pozostała bez wpływu na naciski niemal wszystkich osi (oprócz osi kierowanej ciągnika). Tylna potrójna oś ciągnika wywierała na drogę naciski odpowiadające masie 31,55 ton, przy czym przepisy dopuszczają naciski o wartości do 27 ton. Naciski podwójnej osi naczepy wyniosły 28,45 ton, przy normie 18 ton. Z kolei naciski każdej z czterech osi składowych tylnej poczwórnej osi naczepy również nie zmieściły się w 9-tonowej normie, która w tym przypadku została przekroczona od 4,7 ton do 5,3 ton. Zestaw był także dłuższy i szerszy względem obowiązujących przepisów.

Na takie parametry przewoźnik powinien uzyskać zezwolenie kategorii V, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu, uwzględniającej m.in. wytrzymałość obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów), określeniem warunków przejazdu, sposobu pilotowania itp. W tym przypadku takiej zgody nie było.

Ponadto przejazd zestawu cięższego niż 80 ton powinien być pilotowany przez co najmniej dwa pojazdy "PILOT". Ten przejazd zabezpieczał tylko jeden taki pojazd, przy czym nie posiadał on wymaganych przepisami urządzeń nagłaśniających i niezgodną z przepisami tablicę informacyjną, a prowadzący go kierowca nie miał uprawnień do wykonywania czynności pilota pojazdów nienormatywnych.

Zestaw trafił na parking strzeżony do czasu wyznaczenia przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem karnym, a wobec przewoźnika i firmy pilotującej zostały wszczęte postępowania administracyjne o nałożenie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych.

 

Info: WITD Bydgoszcz

Przeczytaj też:
Nie ładuj gruszki do pełna...

W dniu 17 listopada w czasie kontroli na drodze w okolicy Leszna miejscowi inspektorzy WITD zauważyli pojazd polskiego przewoźnika, którym przewożony był beton towarowy.

Niespodziewanie ciężki ładunek

W dniu 10 listopada 2022 r., na drodze krajowej S7, inspektorzy z Oddziału Terenowego w Elblągu zatrzymali do kontroli kierowcę IVECO Daily przewożącego wkłady do kominków.

Większe uprawnienia dla inspektorów ITD

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zyskają szersze uprawnienia do kontroli kierowców.

Kolejne zatrzymanie złodziei okradających ciężarówki

Członkowie gangu kradli w Niemczech towar z samochodów ciężarowych, magazynowali go w Polsce, a następnie sprzedawali. W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. występuje już 12 podejrzanych.

Jutro za darmo sprawdzisz swoje światła

Od czwartku 20 października 2022 r. Policja prowadzi kampanię pn. "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo", która ma celu uświadomienie kierującym wpływu jakości i stanu oświetlenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Szesnaście przeładowanych dostawczaków

16 przeładowanych samochodów dostawczych skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Pakiet Mobilności w Norwegii - od dziś ostrzejsze przepisy

Jak podaje Polska Izba Spedycji i Logistyki od 01 listopada br. wchodzą w życie przepisy norweskiego Ministerstwa Transportu, które dotkną również polskich kierowców jeżdżących na Skandynawię.

Trudny przewóz ponadnormatywny

W dniu 25 października br., małopolscy inspektorzy ITD, zatrzymali w miejscowości Brzuchania (droga krajowa nr 7), do kontroli zespół pojazdów polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz koparki na trasie Sobków-Miechów. 

Wiek i inne wymagania dla kierowców zawodowych w przewozach drogowych

Kierowca zawodowy zobligowany jest do posiadania szeregu uprawnień i spełnienia licznych warunków umożliwiających wykonywanie pracy za kierownicą ciężarówki lub autobusu.

Wyszukiwarka

Informacje