Są pierwsze mandaty za łamanie wakacyjnych zakazów jazdy ciężarówkami

Zakazy jazdy ciężarowych w wakacje

Wykonanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania wakacyjnych ograniczeń ruchu ustanowiony dla pojazdów ciężarowych powyższej 12 ton dopuszczanej masy całkowitej okazało się kosztowne dla przewoźnika z Polski i Irlandii.

 

W sobotę (02 lipca) na 156 km autostrady A4 Inspektorzy z Wrocławia prowadzili kontrole ukierunkowane na przestrzeganie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

W trakcie działań do kontroli wytypowano dwa pojazdy. Jeden należący do przewoźnika krajowego a drugi do przewoźnika zagranicznego, którymi jak się później okazało przewożono ładunek stali. Szczegółowa analiza dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem wykazała, że przewoźnicy wbrew obowiązującym ograniczeniom ruchu ustanowionym w wakacyjne weekendy postanowili przewieźć przedmiotowy ładunek. Wobec powyższego Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport a kierujących ukarano mandatami karnymi.

Wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

 

Info: WITD Wrocław

Przeczytaj też:
Beczka też może być przeładowana

W dniu 3 sierpnia br. inspektorzy z wrocławskiego oddziału ITD zatrzymali do kontroli w gminie Długołęka kierowcę ciężarówki, który przewoził nieczystości ciekłe.

Transporty zwierząt pod kontrolą

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole transportów zwierząt. Pomimo jasnych przepisów oraz odpowiednich szkoleń kierowców ciężarówek, nadal stwierdza się dużo nieprawidłowości.

Siedemdziesiąt ton zamiast czterdziestu i 28 tys. kary

70,6 t zamiast dopuszczalnych 40 t ważył zestaw przewożący w dwóch kontenerach części do samochodów ciężarowych.

O ile przeładowany Sprinter?

Niewiele trzeba, aby przeładować dużego busa. W tym przypadku, o kłopotach z policją, zaważyło kilka worków cementu.

Usprawnienia ciężarówki nie wzbudziły aprobaty inspektorów

Pechowo rozpoczął weekend kierowca ciężarówki w późne piątkowe popołudnie. W dniu 8 lipca inspektorzy transportu drogowego rozpoczęli przygotowania do działań ukierunkowanych na kontrole kierowców nierespektujących obowiązującego do godz. 18:00 zakazu ruchu dla pojazdów ciężkich.

Zatrzymani na wakacyjnym zakazie

Kierowcy ciężarówek jechali podczas wakacyjnych zakazów i ograniczeń ruchu. Przewozili ładunki, które nie były zwolnione z zakazu jazdy ciężarówką.

Czterdzieści pięć tysięcy na jednej zmianie

Na jednym punkcie kontroli dwie załogi inspektorów w ciągu jednej zmiany, stwierdziły kilka poważnych naruszeń u zagranicznych przewoźników. Nałożone kaucje dały w sumie kwotę ponad 45 tys. zł.

Kiedy kabotaż jest przeładowany

Transporty kabotażowe, w większości kojarzą nam się z zagranicą. Jednak są przypadki kiedy to zagraniczne firmy realizują kabotaż w Polsce.

Niebezpieczny brak zabezpieczeń

Widok jadącej naczepy z wypchanym bokiem plandeki to dla inspektorów jednoznaczny sygnał, że kierowca ciężarówki zaoszczędził na pasach mocujących ładunek.

Wyszukiwarka

Informacje