ADR również w przewozach przesyłek kurierskich

WITD Piła

Różne mogą być przesyłki kurierskie. Jednak to kierowca ciężarówki odpowiada za ładunek i prawidłowe oznaczenie samochodu.

 

Kierowca przewoził przesyłki kurierskie, a w tym łatwopalne farby i lakiery, gdy został zatrzymany do rutynowej kontroli przez inspektorów z Piły.

Kierowca ciężarówki zadeklarował przewóz przesyłek kurierskich, jednak okazane dokumenty przewozowe wzbudziły zainteresowanie inspektorów. Wynikało z nich bowiem, że w kontrolowanym pojeździe przewożone były w dużych ilościach materiały klasyfikowane, jako niebezpieczne. Kierowca przewoził prawie trzy tony farb i lakierów oraz nawozy i inne żrące substancje. Przewóz ładunków łatwopalnych jest regulowany umową międzynarodową ADR oraz polskimi przepisami.

Okazało się, że kierowca zaufał magazynierowi i nie sprawdził dokumentów oraz co ma w ładowni. Nieświadomy charakteru przewożonego ładunku wyruszył na wielkopolskie drogi. Inspektorzy stwierdzili przewóz materiałów niebezpiecznych nieoznakowanym pojazdem. Naruszenie przepisów ADR może kosztować przewoźnika 2 tys. zł kary. Po prawidłowym oznakowaniu pojazdu tablicami barwy pomarańczowej kierowca dokończył przewóz.

Info: WITD Poznań

Przeczytaj też:
Beczka też może być przeładowana

W dniu 3 sierpnia br. inspektorzy z wrocławskiego oddziału ITD zatrzymali do kontroli w gminie Długołęka kierowcę ciężarówki, który przewoził nieczystości ciekłe.

Transporty zwierząt pod kontrolą

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole transportów zwierząt. Pomimo jasnych przepisów oraz odpowiednich szkoleń kierowców ciężarówek, nadal stwierdza się dużo nieprawidłowości.

Siedemdziesiąt ton zamiast czterdziestu i 28 tys. kary

70,6 t zamiast dopuszczalnych 40 t ważył zestaw przewożący w dwóch kontenerach części do samochodów ciężarowych.

O ile przeładowany Sprinter?

Niewiele trzeba, aby przeładować dużego busa. W tym przypadku, o kłopotach z policją, zaważyło kilka worków cementu.

Usprawnienia ciężarówki nie wzbudziły aprobaty inspektorów

Pechowo rozpoczął weekend kierowca ciężarówki w późne piątkowe popołudnie. W dniu 8 lipca inspektorzy transportu drogowego rozpoczęli przygotowania do działań ukierunkowanych na kontrole kierowców nierespektujących obowiązującego do godz. 18:00 zakazu ruchu dla pojazdów ciężkich.

Zatrzymani na wakacyjnym zakazie

Kierowcy ciężarówek jechali podczas wakacyjnych zakazów i ograniczeń ruchu. Przewozili ładunki, które nie były zwolnione z zakazu jazdy ciężarówką.

Są pierwsze mandaty za łamanie wakacyjnych zakazów jazdy ciężarówkami

Wykonanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania wakacyjnych ograniczeń ruchu ustanowiony dla pojazdów ciężarowych powyższej 12 ton dopuszczanej masy całkowitej okazało się kosztowne dla przewoźnika z Polski i Irlandii.

Czterdzieści pięć tysięcy na jednej zmianie

Na jednym punkcie kontroli dwie załogi inspektorów w ciągu jednej zmiany, stwierdziły kilka poważnych naruszeń u zagranicznych przewoźników. Nałożone kaucje dały w sumie kwotę ponad 45 tys. zł.

Kiedy kabotaż jest przeładowany

Transporty kabotażowe, w większości kojarzą nam się z zagranicą. Jednak są przypadki kiedy to zagraniczne firmy realizują kabotaż w Polsce.

Wyszukiwarka

Informacje