Przedostatni miesiąc sprzedaży naczep i zmiana lidera

Wielton Wieluń

Rejestracje ciężkich przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t w ostatnim miesiącu wzrosły o 54,8% po wcześniejszych spadkach utrzymujących się od czerwca ub.r.

 

Liczba rejestracji naczep w ostatnim miesiącu, wyniosła 1779 szt. i była wyższa niż rok wcześniej o 59,6% (+663 szt.). Przyczep przybyło 4385 (+16% r/r; +605 szt.). Wzrost miał miejsce w prawie wszystkich kategoriach: wolumenowych przyczep lekkich zarejestrowano 2956 szt. (+14,5%), przyczep ciężarowych 970 szt. (+ 30,9%). Również pozytywnie wypadły rejestracje nielicznych przyczep specjalnych (94 szt. +5,6%). Natomiast niewielki spadek zanotowały ciężarowe przyczepy rolnicze (363 szt.; -1,4%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w listopadzie 2020 r. 1966 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 54,8% niż przed rokiem i co niezwyczajne wyższy niż przed miesiącem o 0,8%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 73 681 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o (-4,6%) niż rok wcześniej ( -3592 szt.). Rejestracje przyczep wzrosły o 5,1%) a naczep zmniejszyły się o 33%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła w tym czasie 14 807 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 32,9% w skali roku.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC powyżej 3,5 t

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t rynek wyniósł w październiku 1966 szt. i był wyższy niż rok wcześniej o 54,8% (+696 szt.). Po szesnastu miesiącach spadków utrzymujących się od czerwca ub.r. do września br. i po radykalnie głębokich od marca do maja br. – odpowiednio o blisko 57%, 68% i 60% - obserwowaliśmy stopniowe przyhamowanie tej tendencji aż do przełamania w październiku. Trzeba jednak zaznaczyć, że baza do porównania już w ub.r. była zdecydowanie zmniejszona po już wtedy dwucyfrowych spadkach. Ostatni miesiąc był o 16 szt. wyższy niż październik (+0,8%)
Rejestracje ciągników samochodowych, które sygnalizują z wyprzedzeniem sytuację na rynku przyczep i naczep, zwiększyły się w listopadzie zarówno r/r o 63,6% jak i m/m o 10,2 % (+186szt.) do poziomu 2 006 szt. Wydaje się, ze to dobry prognostyk dla rynku przyczep i naczep.

W listopadzie 2020 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5 t nastąpiła zmiana leadera została nim marka Schmitz Cargobull po wydaniu 516 pojazdów ze wzrostem o 170%. Na drugim miejscu był KRONE, które wprowadziło na drogi 422 nowe pojazdy (+77%). Na trzecim, zakończył ostatni miesiąc WIELTON, po wydaniu 192 pojazdów i przy 18% spadku. Za nim KOEGEL - firma dostarczyła użytkownikom 188 pojazdów (+116%). Piąte miejsce zajął SCHWARZMUELLER z liczbą 78 szt. (+118%).

Od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t. zarejestrowano 14 807 szt.; o 32,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019. Tylko przyczep przybyło 1583 szt. (-31,9%) a naczep 13 224 (-33%).

W rankingu marek od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu, podobnie jak przed rokiem, jest Schmitz Cargobull, który wydał 2999 szt. - znacznie mniej pojazdów niż przed rokiem (-1 998 szt.; -40%). Podobnie drugi po listopadzie jest KRONE z liczbą rejestracji 2563 szt. i stratą o 34%. Te dwie marki mają odpowiednio 20% i 17% udział w rynku. Obie straciły udział w rynku , pierwsza o 2,4 a druga o 0,3 punktu proc.. Trzeci na liście - WIELTON stracił 1,2 pkt. proc. w rynku do (12,7%), po rejestracji 1 883 szt. ale również notuje głęboki spadek (-39%). Czwarty KOEGEL, który dostarczył klientom 1135 pojazdów po spadku o 31%. Jego udział w skali roku (8%) jest wyższy o 0,2 pkt. proc. . Na piątym miejscu SCHWARZMUELLER wydał 610 szt. to pierwsza marka ze wzrostem rezultatów (+ 12%). Pozwoliło mu to poprawić pozycję w rankingu o dwie lokaty wobec sytuacji sprzed roku - zyskał 1,7 pkt, proc. udziału do poziomu 4,1%. BODEX otworzył drugą piątkę z wynikiem 596 szt. i wzrostem o 5% i wyprzedził markę KAESSBOHRER (422 szt.; -56%).

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju od początku br., największą grupę stanowiły niezmiennie, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe - zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 7228 szt.; mniej (-40% ; -4 868 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział sięga 49% wobec 55% po listopadzie w ub.r.. Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (1799 szt.), następnie Schmitz Cargobull (1335 szt.) i WIELTON (1105szt.) a dalej KOEGEL (1031szt.). Liderzy w tej grupie odczuli spadki odpowiednio o 40%, 49%, 48% i 32%.

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 2669 szt. (-17%). Zajęły 18% rynku wobec 15% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 672 chłodnie (-24%), 768 (-4%) furgonów uniwersalnych i 227 izotermy (+33%), których przed rokiem było 171 szt. Najwięcej chłodni zarejestrowały marki Schmitz Cargobull (1110) i KRONE (454).

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 2334 szt. -28%. Zajęły 16% rynku o 1,1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsca należą to do marek: BODEX (467 szt.; +0,6%), KEMPF ( 367 szt.; -12% ) i WIELTON (288 szt. -46%). Za nim Schmitz Cargobull (232 szt.; -54%)
W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t poza innymi, zarejestrowano także od początku br. 535 szt. cystern (-10%), 307 szt.. (-7%) kłonicowych i 275 pojemników.

W grupie tylko naczep o DMC pow. 3,5t (13 224 szt.; -33%; 89% udz. w rynku PiN pow. 3,5t) zarejestrowano od początku br.: 6349 platform/zabudów skrzyniowych (-42%); 2645 furgonów (-16%), na które złożyło się: 1645 chłodni, 223 izotermy i 764 furgonów uniwersalnych. Kolejne były wywrotki z liczbą 2308 rejestracji (-28%).
W grupie przyczep (1583 szt.; -32%) oprócz zabudów skrzyniowych (879szt.; -26%), które miały tu 56% udział prawie o 4,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej, popularne były też nadwozia wymienne 199 szt. i przyczepy kłonicowe 125 szt. , kolejno 13% i 8% udz.

Rejestracje ciężkich przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t w ostatnim miesiącu wzrosły o 54,8% po wcześniejszych spadkach utrzymujących się od czerwca ub.r.

Liczba rejestracji naczep w ostatnim miesiącu, wyniosła 1779 szt. i była wyższa niż rok wcześniej o 59,6% (+663 szt.). Przyczep przybyło 4385 (+16% r/r; +605 szt.). Wzrost miał miejsce w prawie wszystkich kategoriach: wolumenowych przyczep lekkich zarejestrowano 2956 szt. (+14,5%), przyczep ciężarowych 970 szt. (+ 30,9%). Również pozytywnie wypadły rejestracje nielicznych przyczep specjalnych (94 szt. +5,6%). Natomiast niewielki spadek zanotowały ciężarowe przyczepy rolnicze (363 szt.; -1,4%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w listopadzie 2020 r. 1966 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 54,8% niż przed rokiem i co niezwyczajne wyższy niż przed miesiącem o 0,8%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 73 681 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o (-4,6%) niż rok wcześniej ( -3592 szt.). Rejestracje przyczep wzrosły o 5,1%) a naczep zmniejszyły się o 33%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła w tym czasie 14 807 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 32,9% w skali roku.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC powyżej 3,5 t

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t rynek wyniósł w październiku 1966 szt. i był wyższy niż rok wcześniej o 54,8% (+696 szt.). Po szesnastu miesiącach spadków utrzymujących się od czerwca ub.r. do września br. i po radykalnie głębokich od marca do maja br. – odpowiednio o blisko 57%, 68% i 60% - obserwowaliśmy stopniowe przyhamowanie tej tendencji aż do przełamania w październiku. Trzeba jednak zaznaczyć, że baza do porównania już w ub.r. była zdecydowanie zmniejszona po już wtedy dwucyfrowych spadkach. Ostatni miesiąc był o 16 szt. wyższy niż październik (+0,8%)
Rejestracje ciągników samochodowych, które sygnalizują z wyprzedzeniem sytuację na rynku przyczep i naczep, zwiększyły się w listopadzie zarówno r/r o 63,6% jak i m/m o 10,2 % (+186szt.) do poziomu 2 006 szt. Wydaje się, ze to dobry prognostyk dla rynku przyczep i naczep.

W listopadzie 2020 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5 t nastąpiła zmiana leadera została nim marka Schmitz Cargobull po wydaniu 516 pojazdów ze wzrostem o 170%. Na drugim miejscu był KRONE, które wprowadziło na drogi 422 nowe pojazdy (+77%). Na trzecim, zakończył ostatni miesiąc WIELTON, po wydaniu 192 pojazdów i przy 18% spadku. Za nim KOEGEL - firma dostarczyła użytkownikom 188 pojazdów (+116%). Piąte miejsce zajął SCHWARZMUELLER z liczbą 78 szt. (+118%).

Od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t. zarejestrowano 14 807 szt.; o 32,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019. Tylko przyczep przybyło 1583 szt. (-31,9%) a naczep 13 224 (-33%).

W rankingu marek od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu, podobnie jak przed rokiem, jest Schmitz Cargobull, który wydał 2999 szt. - znacznie mniej pojazdów niż przed rokiem (-1 998 szt.; -40%). Podobnie drugi po listopadzie jest KRONE z liczbą rejestracji 2563 szt. i stratą o 34%. Te dwie marki mają odpowiednio 20% i 17% udział w rynku. Obie straciły udział w rynku , pierwsza o 2,4 a druga o 0,3 punktu proc.. Trzeci na liście - WIELTON stracił 1,2 pkt. proc. w rynku do (12,7%), po rejestracji 1 883 szt. ale również notuje głęboki spadek (-39%). Czwarty KOEGEL, który dostarczył klientom 1135 pojazdów po spadku o 31%. Jego udział w skali roku (8%) jest wyższy o 0,2 pkt. proc. . Na piątym miejscu SCHWARZMUELLER wydał 610 szt. to pierwsza marka ze wzrostem rezultatów (+ 12%). Pozwoliło mu to poprawić pozycję w rankingu o dwie lokaty wobec sytuacji sprzed roku - zyskał 1,7 pkt, proc. udziału do poziomu 4,1%. BODEX otworzył drugą piątkę z wynikiem 596 szt. i wzrostem o 5% i wyprzedził markę KAESSBOHRER (422 szt.; -56%).

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju od początku br., największą grupę stanowiły niezmiennie, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe - zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 7228 szt.; mniej (-40% ; -4 868 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział sięga 49% wobec 55% po listopadzie w ub.r.. Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (1799 szt.), następnie Schmitz Cargobull (1335 szt.) i WIELTON (1105szt.) a dalej KOEGEL (1031szt.). Liderzy w tej grupie odczuli spadki odpowiednio o 40%, 49%, 48% i 32%.

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 2669 szt. (-17%). Zajęły 18% rynku wobec 15% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 672 chłodnie (-24%), 768 (-4%) furgonów uniwersalnych i 227 izotermy (+33%), których przed rokiem było 171 szt. Najwięcej chłodni zarejestrowały marki Schmitz Cargobull (1110) i KRONE (454).

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 2334 szt. -28%. Zajęły 16% rynku o 1,1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsca należą to do marek: BODEX (467 szt.; +0,6%), KEMPF ( 367 szt.; -12% ) i WIELTON (288 szt. -46%). Za nim Schmitz Cargobull (232 szt.; -54%)
W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t poza innymi, zarejestrowano także od początku br. 535 szt. cystern (-10%), 307 szt.. (-7%) kłonicowych i 275 pojemników.

W grupie tylko naczep o DMC pow. 3,5t (13 224 szt.; -33%; 89% udz. w rynku PiN pow. 3,5t) zarejestrowano od początku br.: 6349 platform/zabudów skrzyniowych (-42%); 2645 furgonów (-16%), na które złożyło się: 1645 chłodni, 223 izotermy i 764 furgonów uniwersalnych. Kolejne były wywrotki z liczbą 2308 rejestracji (-28%).
W grupie przyczep (1583 szt.; -32%) oprócz zabudów skrzyniowych (879szt.; -26%), które miały tu 56% udział prawie o 4,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej, popularne były też nadwozia wymienne 199 szt. i przyczepy kłonicowe 125 szt. , kolejno 13% i 8% udz.

Rejestracje ciężkich przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t w ostatnim miesiącu wzrosły o 54,8% po wcześniejszych spadkach utrzymujących się od czerwca ub.r.

Liczba rejestracji naczep w ostatnim miesiącu, wyniosła 1779 szt. i była wyższa niż rok wcześniej o 59,6% (+663 szt.). Przyczep przybyło 4385 (+16% r/r; +605 szt.). Wzrost miał miejsce w prawie wszystkich kategoriach: wolumenowych przyczep lekkich zarejestrowano 2956 szt. (+14,5%), przyczep ciężarowych 970 szt. (+ 30,9%). Również pozytywnie wypadły rejestracje nielicznych przyczep specjalnych (94 szt. +5,6%). Natomiast niewielki spadek zanotowały ciężarowe przyczepy rolnicze (363 szt.; -1,4%).

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w listopadzie 2020 r. 1966 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 54,8% niż przed rokiem i co niezwyczajne wyższy niż przed miesiącem o 0,8%.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 73 681 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik niższy o (-4,6%) niż rok wcześniej ( -3592 szt.). Rejestracje przyczep wzrosły o 5,1%) a naczep zmniejszyły się o 33%. Grupa nowych, ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t osiągnęła w tym czasie 14 807 szt., co oznacza zmniejszenie popytu w tej grupie o 32,9% w skali roku.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC powyżej 3,5 t

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t rynek wyniósł w październiku 1966 szt. i był wyższy niż rok wcześniej o 54,8% (+696 szt.). Po szesnastu miesiącach spadków utrzymujących się od czerwca ub.r. do września br. i po radykalnie głębokich od marca do maja br. – odpowiednio o blisko 57%, 68% i 60% - obserwowaliśmy stopniowe przyhamowanie tej tendencji aż do przełamania w październiku. Trzeba jednak zaznaczyć, że baza do porównania już w ub.r. była zdecydowanie zmniejszona po już wtedy dwucyfrowych spadkach. Ostatni miesiąc był o 16 szt. wyższy niż październik (+0,8%)
Rejestracje ciągników samochodowych, które sygnalizują z wyprzedzeniem sytuację na rynku przyczep i naczep, zwiększyły się w listopadzie zarówno r/r o 63,6% jak i m/m o 10,2 % (+186szt.) do poziomu 2 006 szt. Wydaje się, ze to dobry prognostyk dla rynku przyczep i naczep.

W listopadzie 2020 roku w ogólnym rankingu marek całej grupy przyczep i naczep pow. 3,5 t nastąpiła zmiana leadera została nim marka Schmitz Cargobull po wydaniu 516 pojazdów ze wzrostem o 170%. Na drugim miejscu był KRONE, które wprowadziło na drogi 422 nowe pojazdy (+77%). Na trzecim, zakończył ostatni miesiąc WIELTON, po wydaniu 192 pojazdów i przy 18% spadku. Za nim KOEGEL - firma dostarczyła użytkownikom 188 pojazdów (+116%). Piąte miejsce zajął SCHWARZMUELLER z liczbą 78 szt. (+118%).

Od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t. zarejestrowano 14 807 szt.; o 32,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019. Tylko przyczep przybyło 1583 szt. (-31,9%) a naczep 13 224 (-33%).

W rankingu marek od początku 2020 r. w grupie przyczep i naczep pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu, podobnie jak przed rokiem, jest Schmitz Cargobull, który wydał 2999 szt. - znacznie mniej pojazdów niż przed rokiem (-1 998 szt.; -40%). Podobnie drugi po listopadzie jest KRONE z liczbą rejestracji 2563 szt. i stratą o 34%. Te dwie marki mają odpowiednio 20% i 17% udział w rynku. Obie straciły udział w rynku , pierwsza o 2,4 a druga o 0,3 punktu proc.. Trzeci na liście - WIELTON stracił 1,2 pkt. proc. w rynku do (12,7%), po rejestracji 1 883 szt. ale również notuje głęboki spadek (-39%). Czwarty KOEGEL, który dostarczył klientom 1135 pojazdów po spadku o 31%. Jego udział w skali roku (8%) jest wyższy o 0,2 pkt. proc. . Na piątym miejscu SCHWARZMUELLER wydał 610 szt. to pierwsza marka ze wzrostem rezultatów (+ 12%). Pozwoliło mu to poprawić pozycję w rankingu o dwie lokaty wobec sytuacji sprzed roku - zyskał 1,7 pkt, proc. udziału do poziomu 4,1%. BODEX otworzył drugą piątkę z wynikiem 596 szt. i wzrostem o 5% i wyprzedził markę KAESSBOHRER (422 szt.; -56%).

W ogólnym rankingu przyczep i naczep, według podrodzaju od początku br., największą grupę stanowiły niezmiennie, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe - zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przybyło ich razem 7228 szt.; mniej (-40% ; -4 868 szt.) niż rok wcześniej. Ich udział sięga 49% wobec 55% po listopadzie w ub.r.. Najwięcej rejestracji przypadło marce KRONE (1799 szt.), następnie Schmitz Cargobull (1335 szt.) i WIELTON (1105szt.) a dalej KOEGEL (1031szt.). Liderzy w tej grupie odczuli spadki odpowiednio o 40%, 49%, 48% i 32%.

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 2669 szt. (-17%). Zajęły 18% rynku wobec 15% rok wcześniej. Wyróżniono wśród nich 1 672 chłodnie (-24%), 768 (-4%) furgonów uniwersalnych i 227 izotermy (+33%), których przed rokiem było 171 szt. Najwięcej chłodni zarejestrowały marki Schmitz Cargobull (1110) i KRONE (454).

Na trzecim miejscu wg podrodzaju były wywrotki, których przybyło 2334 szt. -28%. Zajęły 16% rynku o 1,1 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsca należą to do marek: BODEX (467 szt.; +0,6%), KEMPF ( 367 szt.; -12% ) i WIELTON (288 szt. -46%). Za nim Schmitz Cargobull (232 szt.; -54%)
W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t poza innymi, zarejestrowano także od początku br. 535 szt. cystern (-10%), 307 szt.. (-7%) kłonicowych i 275 pojemników.

W grupie tylko naczep o DMC pow. 3,5t (13 224 szt.; -33%; 89% udz. w rynku PiN pow. 3,5t) zarejestrowano od początku br.: 6349 platform/zabudów skrzyniowych (-42%); 2645 furgonów (-16%), na które złożyło się: 1645 chłodni, 223 izotermy i 764 furgonów uniwersalnych. Kolejne były wywrotki z liczbą 2308 rejestracji (-28%).
W grupie przyczep (1583 szt.; -32%) oprócz zabudów skrzyniowych (879szt.; -26%), które miały tu 56% udział prawie o 4,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej, popularne były też nadwozia wymienne 199 szt. i przyczepy kłonicowe 125 szt. , kolejno 13% i 8% udz.

Schmitz Cargobull, Krone, Wielton

W rankingu marek tylko wśród naczep pow. 3,5 t od początku 2020 roku pierwsze miejsce zajął Schmitz Cargobull (2993 szt.), drugie KRONE (2553 szt.) i trzecie WIELTON (1692 szt.).
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu jest WECON (354 szt.), drugi GNIOTPOL (271 szt.). Trzecie miejsce po rejestracji 191 szt. zajmuje firma WIELTON.


W rankingu marek tylko wśród naczep pow. 3,5 t od początku 2020 roku pierwsze miejsce zajął Schmitz Cargobull (2993 szt.), drugie KRONE (2553 szt.) i trzecie WIELTON (1692 szt.).
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu jest WECON (354 szt.), drugi GNIOTPOL (271 szt.). Trzecie miejsce po rejestracji 191 szt. zajmuje firma WIELTON.


W rankingu marek tylko wśród naczep pow. 3,5 t od początku 2020 roku pierwsze miejsce zajął Schmitz Cargobull (2993 szt.), drugie KRONE (2553 szt.) i trzecie WIELTON (1692 szt.).
Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5 t, na pierwszym miejscu jest WECON (354 szt.), drugi GNIOTPOL (271 szt.). Trzecie miejsce po rejestracji 191 szt. zajmuje firma WIELTON.

 

 

Przeczytaj też:
MEGA rozpoczyna współpracę z MHS II

MEGA Sp. z o.o. - producent pojazdów użytkowych, rozpoczęła w minionym roku współpracę z firmą MHS II ze Świebodzina w zakresie montażu pneumatycznych systemów wyładowczych.

 

ZF wyposaży naczepy Wielton w zaawansowane rozwiązanie telematyczne TX-TRAILERPULSETM

Dział systemów kontroli pojazdów użytkowych firmy ZF wyposaża naczepy Wielton w zaawansowane rozwiązania telematyczne TX-TRAILERPULSE™ marki Transics, a także zapewni szeroki zakres usług wsparcia w całej Europie.

 

Naczepy EcoGeneration - nowa propozycja Schmitz Cargobull dla transportu

Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju - to motto nowej koncepcji pojazdu EcoGeneration firmy Schmitz Cargobull.

 

Grupa Krone podsumowała ubiegły rok

W ostatnim roku obrotowym Grupa Krone osiągnęła obroty w wysokości 1,9 miliarda euro (rok wcześniej około 2,2 miliarda euro). Ten rok, ze względu na Covid-19 był nieco gorszy, jednak nienajgorszy.

 

Naczepy - spektakularny wzrost sprzedaży

Tempo wzrostu wyniosło 50,3%, i było ponad dwukrotnie wyższe niż w listopadzie (+25,9% r/r.).

 

Aberg zadba o obsługę posprzedażową wszystkich klientów Grupy Wielton

Grupa Wielton, jeden z większych obecnie graczy na rynku przyczep, naczep i zabudów samochodów ciężarowych podjęła decyzję o wprowadzeniu nowej strategii obsługi posprzedażowej we wszystkich spółkach i rynkach prowadzonej działalności.

 

Krone Swap Liner - naczepa do transportów kombinowanych

Firma Krone wypuściła na rynek naczepę Swap Liner - przedłużoną naczepę do transportu kontenerów.

 

Czterdzieści nowych naczep Krone

W obecnych czasach, jednorazowa sprzedaż czterdziestu nowych naczep, zasługuje na odnotowanie.

 

W październiku sprzedano więcej naczep

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w październiku 2020 r. blisko 2000 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy, niż przed rokiem, a także wyższy niż we wrześniu.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL