Rejestracje nowych ciężarówek i autobusów - wrzesień 2020

Volvo Trucks Polska

We wrześniu 2020 r. zarejestrowano 2101 pojazdów użytkowych pow. 3,5 t, to o 13,9% mniej niż rok wcześniej, jednak jest to najwyższy miesięczny wynik licząc od początku roku.

 

Od początku roku przybyło 14 202 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t. W ciągu pierwszych trzech kwartałów spadek wynosi 41% w skali roku i systematycznie się zmniejsza - po sierpniu wynosił 44%, po lipcu 47% a po czerwcu blisko 52%. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 40,8% w porównaniu z rezultatem w trzech kwartałach ub.r. a w grupie autobusów o 47,8%.

Za spadek w grupie samochodów ciężarowych odpowiadają przede wszystkim wolumenowe ciągniki samochodowe, których ubyło 15,6%. Tym razem ubyło też niewiele ważących samochodów specjalnych o 17,9%. Liczba podwozi ciężarowych była stabilna (+1,6%). Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 1 991 szt. a autobusów 110 szt.

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5 t we wrześniu 2020r. zarejestrowano 1991 szt. Mimo, że jest to rezultat o 282 szt. niższy niż w takim samym miesiącu przed rokiem (-12,6% r/r;), to był to najwyższy miesięczny rezultat od początku roku. Jednak znaczący spadek r/r wśród ciągników samochodowych wyniósł -15,6% do poziomu 1425 szt. i zadecydował o spadku całej grupy. Rejestracje wszystkich podwozi były nieznacznie niższe niż rok wcześniej o 22 szt. i osiągnęły 566 szt. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (433 szt.; +1,6% r/r) i samochodów specjalnych (133 szt.; -17,9%%).
W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca br. rynek podwozi ciężarowych i specjalnych zwiększył się - łącznie o 18,4% m/m (+88 szt.). Wśród ciągników samochodowych wzrost był bardziej radykalny (+57,4% m/m; +521 szt.) i osiągnęły one najwyższy, miesięczny rezultat od początku roku. Ogólnie w zagregowanej grupie rynek był większy niż miesiąc wcześniej o 44,1% m/m (+609 szt.).

Wydaje się, że wcześniej zarysowujące się zagrożenia dla rozwoju rynku samochodów ciężarowych stopniowo są oswajane chociaż nie zostały rozwiązane. Po trzech kwartałach roku rynek jest nieco powyżej poziomu z takiego okresu, w latach 2013-2014, kiedy o tej porze osiągał rozmiary ok. 12,5 tys. szt. wobec 13,2 tys. szt. w br. Cały rok wtedy zamknął się na poziomie odpowiednio ok. 20 – 18 tys. szt. Ostatni wrzesień, który teraz wypadł korzystniej niż w tamtych latach daje nadzieję na przekroczenie takiego rezultatu. Jednak sięgnięcie po wynik 2015 roku (22,4 tys. szt.) wydaje się mało realne, gdyż w ostatnim kwartale br. musiałoby przybyć ponad 9 tys. pojazdów a co jeszcze nigdy i w zdecydowanie korzystniejszych okolicznościach nie miało miejsca.

Ciągniki siodłowe

W grupie ciągników samochodowych we wrześniu 2020 r. najwięcej zarejestrował DAF Trucks (445 szt.; +4% r/r: +167% m/m), dalej Volvo Trucks 247 szt. (+1% r/r i +92% m/m). Na trzecim miejscu Scania z liczbą 227 szt. (-12% r/r i +65% m/m), a na czwartym MAN Truck & Bus (220 szt.; -32% r/r i +69% m/m). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz Trucks (190 szt.; -36% r/r; -24% m/m).

Podwozia ciężarowe

We wrześniu br. w rankingu marek wśród podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), których rejestracje wyniosły w sierpniu br. 566 szt. wobec 588 rok wcześniej, pierwsze miejsce zajął MAN Truck & Bus (115 szt.). Drugi był Mercedes-Benz Trucks 103 szt., a trzecie przypadło marce Volvo Trucks 94 szt. Dalej IVECO z rezultatem 75 szt. a kolejny był DAF Trucks 73 szt. i po nim Scania 55 szt.. Dwie pierwsze marki odnotowały spadki w stosunku do roku poprzedniego:, MAN Truck & Bus (-19%),Mercedes-Benz Trucks (-18%), natomiast pozostaje wzrosty, przy czym najwyższy IVECO (+36%), Volvo Trucks (+8%), i DAF (+4%). Szósta Scania utrzymała poziom z zeszłego roku.

W ogólnym rankingu marek we wrześniu 2020 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t najwięcej pojazdów wydał DAF Trucks 518 szt. (+4%) uzyskując 26,0 % tej części rynku –więcej o 4,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugie było Volvo Trucks 341 szt. (+3%). Jego udział wyniósł 17% i był wyższy niż w ub.r. (+2,6 pkt. proc). Za nim MAN Truck & Bus ( 335 szt.; -28%). Uzyskał 16,8% udziału w rynku. Czwarty Mercedes-Benz Trucks po rejestracji 293 szt. i spadku o 30%. Pierwszą piątkę zamknęła Scania (282 szt. -10%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 95,3% podczas gdy przed rokiem 94,9% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 78,6% rynku czyli więcej o 3,9 pkt. Proc niż rok wcześniej (774,7 %).

Nowe autobusy

Rynek autobusów osiągnął we wrześniu 2020 r. 110 rejestracji i po bardzo dobrym lipcu, wrócił do trendu spadkowego w porównaniu z wynikami sprzed roku. Hamowanie wyniosło 32,9% r/r.. We wrześniu rynek kurczył się w tempie 58,9%. Teraz był radykalnie wyższy (o 64,2%) niż miesiąc wcześniej.

W grupie autobusów najcięższych od 16 t. we wrześniu br. zarejestrowano zaledwie 27 szt. wobec 15 w sierpniu. Jest to trzeci po sierpniu i lutym (26szt.) najniższy miesięczny rezultat w grupie najcięższych autobusów. Spadek r/r wyniósł 71% a do poprzedniego miesiąca wzrost o 80%. Najliczniej reprezentowane w ostatnim miesiącu były marki Solaris (16) a dalej Mercedes-Benz, Volvo, MAN Truck & Bus i IVECO.

W ogólnym rankingu marek we wrześniu 2020r. przewodził Mercedes-Benz (55 szt.; -29%), za nim Ford (22 szt.; +175%), i Solaris (18 szt.; -71%). IVECO (7 szt.;+250%) a MAN Truck & Bus i Volvo Buses po 3 szt. każdej z marek.

Od początku 2020 roku przybyło 1028 autobusów, mniej o -47,8% niż w takim samym czasie 2019r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma bezapelacyjnie Mercedes-Benz, który wydał 433 autobusy (-50%) z dużą przewagą nad drugą marką Solaris ( 251 szt. -31%), trzeci Ford z rejestracją 70 szt. Jedyna marka z pokaźnym wzrostem o 268%. Dalej MAN Truck & Bus (66 szt. -73%) i Autosan (50 szt. -17%) zamyka pierwszą piątkę.
W grupie pojazdów najcięższych od 16 t. w 2020r. przybyło 506 (-54%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej w analogicznym okresie 1090. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane w br. autobusy marek Solaris (241 szt.) i Mercedes-Benz (97 szt.), za nimi i MAN Truck & Bus (48 szt.) Autosan (46 szt.).

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL