Nowe obciążenia dla przewoźników - kosztowny pomysł nowego zarządcy Myta

Myto-KAS

Krajowy System Poboru Opłat (KSPO) jest od początku lipca zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

 

Nowy podmiot ma przed sobą sznsę naprawienia błędów poprzedników i działania na rzecz zwiększenia przychodów skarbu państwa. Niestety ostatnie zapowiedzi KAS wskazują, że ten skupi się na zwiększeniu kosztów. Kosztów, które głównie poniosą przedsiębiorcy.

KSPO to system poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W 2011 r. zastąpił nieefektywne winiety. Początkowo zajmowała się nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która deklarowała objęcie systemem ok. 7 tys. km dróg krajowych i autostrad. Do 2018 r. udało się objąć opłatami od ciężarówek niecałe 4 tys. km. W listopadzie 2018 r. zarząd nad systemem przejął Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Od tego momentu, żadna nowa droga nie została objęta opłatami. Dodawanie nowych dróg do systemu jest jedyną możliwością zwiększania przychodów skarbu państwa poprzez myto, tymczasem poprzednie instytucje państwowe zaniedbywały ten aspekt. Szacuję się, że przez brak rozszerzeń systemu od 2018 r. państwo polskie straciło ok. 3 mld zł. Te środki pochodziłyby nie tylko z opłat polskich obywateli, ale w dużej części od przewoźników zagranicznych, którzy traktują Polskę jako kraj tranzytowy.

KAS na razie nie podaje swoich planów w kwestii zwiększenia przychodów z systemu. Jedyna deklaracja nowego zarządcy KSPO dotyczy zmiany technologii na satelitarny pobór opłat, a więc zwiększenia wydatków.
Obecny system, oparty na technologii radiowej, należy w całości do skarbu państwa. Wszystkie bramownice, serwery, a nawet dzierżawione urządzenia pokładowe w ciężarówkach należą do państwa. Pierwotny koszt jego budowy to ok. 1,5 mld zł, następnie rosnący wraz z dołączaniem nowych odcinków drogowych. Zarówno początkowa inwestycja, jak i koszty rozszerzenia zwracały się państwu w bardzo krótkim czasie, jednak przejście na nową technologię oznacza zmarnotrawienie już poniesionych wydatków. Dodatkowym kosztem, obok poniesionych inwestycji, jest budowa nowej technologii. Jest również koszt ukryty dla państwa – wydatki, które będą musieli ponieść przedsiębiorcy by zaadaptować nowy system.

Śledzenie ciężarówek za pomocą smartfona

Technologia proponowana przez KAS opiera się na śledzeniu ciężarówek za pomocą aplikacji w smartfonach. Większość kierowców ciężarówek zatrudnionych u dużych przewoźników, jako telefonów służbowych, używa aparatów z mocną baterią i twardą obudową, natomiast służbowe smartfony są popularne wśród kierowców w małych firmach. Największe firmy przewozowe będą musiały kupić nowy sprzęt dla kierowców - tak duże zapotrzebowanie może przełożyć się na wzrost cen smartfonów, co dodatkowo powiększy wydatki. Ponadto firmy obawiają się, że system oparty na lokalizacji z telefonu nie będzie dokładny. Oznacza to zarówno niesłuszne naliczanie opłat, przerwy w jego działaniu lub nierejestrowanie części przejazdów. Dla przewoźników oznacza to konieczność udziału w postępowaniach wyjaśniających lub niesłusznie nałożone kary.

Instytut Biznesu, który podał szczegółowe zasady planów KAS, sprzeciwia się obarczaniem przedsiębiorców dodatkowymi kosztami, szczególnie, że obecny system działa sprawnie i jest uznawany za jeden z lepszych technologicznie w Europie. KAS zamiast mnożyć wydatki powinno skupić się na udoskonaleniu narzędzia, które już znajduje się w jego rękach np. poprzez wyposażenie bramownic w dynamiczne wagi, co pozwoli zmniejszyć zużycie dróg oraz ograniczy zbędne kontrole wagi pojazdów, które wydłużają przejazdy i mnożą koszty. Zamiast próbować zmienić działający system, KAS powinno zająć się zwiększaniem przychodów przez dołączenie do systemu nowych dróg, głównie na ścianie wschodniej. Zwiększenie liczby kilometrów dróg płatnych na obszarach, przez które przejeżdżają ciężarówki z Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy pozwoli pozyskać nowe środki na budowę dróg obciążając obcokrajowców, a nie obywateli Polski. Z takiego rozwiązania korzystają np. Niemcy, gdzie 52 tys. km dróg objętych jest opłatami (w Polsce zaledwie niecałe 4 tys. km). Dlatego jako Instytut Biznesu, rekomendujemy nowemu zarządcy KSPO zwiększanie przychodów, a nie kosztów związanych z poborem myta.

Przeczytaj też:
Odszkodowanie za przestój - jak wyliczyć jego wartość?

Odszkodowanie za przestój pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy obejmuje kompensację szkody w postaci wszystkich utraconych korzyści, których przedsiębiorca nie uzyskał, w związku z uszkodzeniem pojazdu i niemożliwością realizacji zleceń transportowych.

 

Odszkodowanie za utracony zysk nieplanowanym przestojem pojazdu

Odszkodowanie za utracony zysk, czyli kompensacja strat firmy transportowej spowodowanych nieplanowanym przestojem pojazdu.

Co to jest SENT i jakich transportów dotyczy?

System SENT to skrót od System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Został on stworzony, by rejestrować tzw. towary wrażliwe, czyli, na przykład, paliwo, alkohol, czy tytoń.

 

Niedzielne zakazy dla ciężarówek przywrócone w Niemczech

Na stronie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Niemiec została zamieszczona lista landów, w których przywrócono zakazy jazdy dla ciężarówek.

 

Paliwo do ciężarówek bezpośrednio ze spalin

Badacze w Szwajcarii opatentowali nową koncepcję, która zmniejszyłaby emisję CO2 z samochodów ciężarowych o prawie 90%.

 

Ruptela – kolejne ułatwienia dla polskich przewoźników

Ruptela, jeden z liderów rynku telematycznego w Europie, oferujący rozwiązania GPS i szczegółowego monitoringu floty, otwiera swoje biuro w Polsce. Co to oznacza dla polskich klientów?

 

Przewoźnik ukarany, na podstawie ustawy o SENT, został uniewinniony

Wyrok sądu uchyla decyzję w sprawie kary SENT nałożonej na przewoźnika.

 

Cztery firmy ubezpieczeniowe otrzymały wezwania od Rzecznika Finansowego

Czterech czołowych ubezpieczycieli - posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - otrzymało wezwania Rzecznika Finansowego o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Fixly - aplikacja mobilna ze zleceniami dla kierowców

Ważnym czynnikiem rozwoju branży transportowej w najbliższych latach jest dalszy postęp w zakresie digitalizacji i zamawiania usług online.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL