W Wieltonie zmiany. Nowy zarząd na trudne czasy

Wielton Wieluń zarząd

Wielton wprowadza nową strukturę zarządzania i nadzoru w Grupie Kapitałowej. Dotychczasowy skład zarządu Spółki Wielton zostaje rozszerzony o osoby pełniące funkcje centralne.

 

Jak głosi komunikat Wieltonu - zmiana wynika bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami i synergiami w Grupie.

Do realizacji zadań w nowej strukturze niezbędne było wzmocnienie grona osób zarządzających na poziomie Grupy Kapitałowej. Skład zarządu Wielton SA rozrósł się z trzech do siedmiu członków. Utworzono poziom centrali Grupy w postaci trzech dedykowanych członków zarządu.
Na funkcję prezesa Zarządu został powołany Paweł Szataniak - większościowy współudziałowiec i dotychczasowy przewodniczącego Rady Nadzorczej wieluńskiej Spółki.
Obecny prezes Zarządu Mariusz Golec obejmuje w nowej strukturze funkcję I wiceprezesa Zarządu, CEO Grupy Wielton. Jednocześnie powołany zostaje na funkcję CFO Grupy Piotr Kamiński były członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiany następują również w strukturze zarządczej zakładu w Wieluniu - wydzielanego w formie Oddziału Spółki Wielton Polska, którego zarządzanie przekazane zostało w ręce: Piotra Kuś, który objął funkcję wiceprezesa Wielton SA, dyrektora Generalnego oddziału Wielton Polska. Tomasza Śniatała który objął stanowisko członka Zarządu, dyrektora Finansowego oddziału. Włodzimierza Masłowskiego który objął funkcję członka Zarządu, dyrektora Rynków Wschodnich i Rynku Agro oraz Andrzeja Mowczana który objął stanowisko członka Zarządu, dyrektora Komercyjnego.

- Wprowadzona zmiana jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju organizacji. Międzynarodowy charakter Grupy Wielton oraz ambitne cele wzrostu wymagały dostosowania dotychczasowej struktury organizacyjnej do skali biznesu. Zachowujemy sprawdzony federalny charakter naszej Grupy, a jednocześnie ujednolicamy centralny nadzór nad spółkami. Mój udział w zarządzie jest gwarancją skrócenia procesu decyzyjnego na poziomie Grupy, a tym samym większej dynamiki i efektowności zarządczej, tak ważnej w obecnej sytuacji rynkowej, ale przede wszystkim wypracowania korzyści dla wszystkich akcjonariuszy Spółki w postaci wzrostu jej wartości. Swoją rolę widzę w kreowaniu wizji oraz wytyczaniu kolejnych kierunków rozwoju Grupy Wieltonpowiedział Paweł Szataniak, prezes Zarządu Wielton S.A.

Wielton wydziela także działalność głównego zakładu produkcyjnego Grupy w Wieluniu, aby docelowo stanowił odrębną jednostkę organizacyjną Wielton Polska. Na czele oddziału stanie Piotr Kuś, który został powołany na wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w funkcji dyrektora Generalnego jednostki.
Celem zmiany jest zwiększenie efektywności zarządzania oraz łatwiejsza adaptacja tej notowanej na warszawskiej giełdzie europejskiej Grupy do dynamicznych zmian rynkowych. W konsekwencji przyniesie to korzystną zmianę w kreowaniu wartości dla jej akcjonariuszy.

W odpowiedzi na nieustanny rozwój Grupy, wieluński producent podjął decyzję o ewolucji dotychczasowej struktury organizacyjnej. Dokonywana zmiana jest zgodna ze Strategią wzrostu Wielton 2020, a jej celem jest bardziej efektywne zarządzanie aktywami Grupy i synergiami możliwymi do uzyskania przez ich optymalne wykorzystanie. Zakłada również skuteczny nadzór nad bieżącą działalnością poszczególnych spółek i zakładów Grupy oraz sprawniejszą i skoordynowaną decyzyjność. Przeprowadzone zmiany mają spowodować korzystną zmianę zarządzania wartością kreowaną dla akcjonariuszy Spółki przez optymalną działalność wszystkich składników Grupy Kapitałowej Wielton.

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL