Środowisko transportowców niezadowolone z działań Rządu. ZMPD z gotowym pakietem zmian

transport drogowy

Przygotowany przez Rząd pakiet antykryzysowy mający wspomóc biznes w walce ze skutkami pandemii koronawirusa nie tylko nie zadowala przedsiębiorców z branży międzynarodowego transportu drogowego, lecz pokazuje totalny brak zrozumienia sytuacji przez rządzących.

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zorganizowało 23 marca 2020 r. briefing prasowy w formie wideokonferencji, podczas którego przedstawiono opinię ekspertów Zrzeszenia na temat pakietu antykryzysowego. Opinia była jednoznaczna: to bubel, który nie pomoże przedsiębiorcom.

– Przejęcie przez państwo płacy minimalnej kierowców zawodowych, zwrot podatku VAT, kredyty obrotowe oraz abolicja podatkowa i zawieszenie na co najmniej pół roku wszelkich danin na rzecz państwa to podstawowe żądania branży, bez realizacji których w najbliższej przyszłości międzynarodowy transport drogowy przestanie spełniać funkcję, do której został powołany – mówi prezes ZMPD Jan Buczek. Podkreślił fakt, że rządzący przygotowując pakiet nie konsultowali się z potencjalnymi odbiorcami przepisów, co tylko pokazuje stosunek władzy do biznesu.

- Światełkiem w tunelu jest zapowiedź pomocy przy spłacie rat leasingowych przez Agencję Rynku Rozwoju, jednak prezes Buczek tonował optymistyczne nastroje. – Co prawda trwają prace nad złagodzeniem procedur związanych z przejmowaniem leasingu, ale to bardzo skomplikowany proces i o niepewnym skutku – powiedział prezes ZMPD.

Przewodniczący Rady Zrzeszenia Piotr Kopczyński zaapelował o przedłużenie obowiązywania ważności wiz kierowców co najmniej o pół roku, jeżeli nie do końca roku kalendarzowego. Zauważył też, że dzisiejsza dramatyczna sytuacja powinna być przestrogą dla Unii Europejskiej, forsującej bardzo niekorzystne rozwiązania dla transportu drogowego zawarte w Pakiecie Mobilności. – Dziś Niemcy narzekają na brak transportów realizowanych przez państwa z naszej części Europy. To samo będzie po wprowadzeniu Pakietu Mobilności – powiedział Piotr Kopczyński.

Postulaty ZMPD związane z pandemią koronawirusa dla branży transportu drogowego:

1. Odblokowanie granic poprzez:
a) Zlikwidowanie obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej przez kierowców zawodowych
- ten postulat został wprowadzony

b) Otwarcie starych przejść granicznych
- ten postulat został wprowadzony

c) Zwiększenie obsady służb na przejściach granicznych
- ten postulat został wprowadzony na granicy zachodniej;
- trwają ustalenia dotyczące granicy wschodniej.

2. Zlikwidowanie konieczności obowiązkowej kwarantanny dla kierowców zawodowych, także dla tych, którzy wracają innym niż ciężarówka środkiem transportu do Polski, również dla kierowców z krajów trzecich pracujących w polskich firmach transportowych. - ten postulat został wprowadzony

3. Wznowienie wydawania wiz z prawem do pracy

4. Pomoc dla przedsiębiorców z branży międzynarodowego transportu drogowego, tzw. pakiet antykryzysowy:
1) Zwolnienie z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych:
a) Odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa)

b) Zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w trybie natychmiastowym

c) Split payment zawieszony do końca 2020 r. w trybie natychmiastowym

d) Odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości

e) Wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości

2) Wprowadzenie narzędzi zapewniających utrzymanie płynności finansowej:
a) Stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach

b) Podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego

c) Odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat

3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy o dzieło:
a) Wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 r., szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa)

b) Dla jednoosobowej działalności gospodarczej/umowy o dzieło/umowy zlecenia rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy)

c) Wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie przedsiębiorcom z ww. rozwiązań

4) Utworzenie specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw w celu pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 r. notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc.

5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców:
w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu w sposób analogiczny.

Przeczytaj też:
Zaświadczenie o celu podróży wymagane na wjazd do Francji również od kierowców ciężarówek

Osoby, które muszą przyjechać do Francji, będą musiały zaopatrzyć się w specjalne zaświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego.

 

Zaświadczenie o celu podróży wymagane na wjazd do Francji również od kierowców ciężarówek

Osoby, które muszą przyjechać do Francji, będą musiały zaopatrzyć się w specjalne zaświadczenie dotyczące ruchu międzynarodowego.

 

Pakiet mobilności przyjęty. Kto głosował przeciw?

Przedstawiciele państw UE przyjęli w Brukseli pakiet mobilności.

 

Ministerstwo Infrastruktury wydłuża ważność uprawnień do kierowania pojazdami

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić.

 

Niemieccy przewoźnicy jednoczą siły

Recesja na rynku transportowym jednoczy przewoźników, spedycje i firmy produkcyjne.

 

Holandia przedłużyła zwolnienia kierowców ciężarówek i okresy odpoczynku

Holandia przedłużyła zwolnienia kierowców ciężarówek i okresy odpoczynku z niektórych przewozów towarów do 1 czerwca br.

Można jeździć dłużej ale bezpiecznie. Kierowca ciężarówki nie zachował ostrożności

Prawdopodobnie z powodu nieuwagi dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A8 w poniedziałek rano.

 

Kierowca, transport, przewoźnik i koronawirus

Kiedy nagle kierowca transportu dalekobieżnego staje się "bohaterami codziennego życia", wszyscy myślą że jego życie jest teraz lepsze.

 

Tarcza antykryzysowa w transporcie - jak z niej skorzystać? Szczegóły dotyczące wynagrodzenia pracowników

Polscy przewoźnicy jeżdżą mniej. GITD szacuje spadek liczby ciężarówek na drogach na około 20 proc.

 

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL