Jakie ubezpieczenia dla firm transportowych i logistycznych

Secyfika ubezpieczeń w firmach transportowych

Zawarte ubezpieczenia chronią firmy transportowe. 

 

Firmy z sektora logistyki i transportu są narażone na wiele rodzajów ryzyka w codziennie wykonywanych zadaniach.

Nowość! Ubezpieczenie przed atakiem cybernetycznym

Dlatego, aby zapewnić spokój i ciągłość pracy, konieczne jest wybranie ubezpieczenia, dostosowanego do profilu firmy.

W większości przypadków szczegółowe badanie potrzeb każdej firmy jest złożone i wymaga dużej znajomości rynku ubezpieczeń. Dlatego wskazane jest, aby zasięgnąć porady specjalisty ds. Pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń logistycznych i transportowych, który opracuje kompletną i spersonalizowaną mapę ryzyka.

Oto 10 najważniejszych ubezpieczeń dla firm transportowych i logistycznych:

1. Ubezpieczenie transportu drogowego

W zależności od działalności firmy, jej częstotliwości podróży, funkcjonowania transportu itp., istnieją różne rodzaje ubezpieczeń dla firm transportowych. Na przykład pojedyncze ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie deklaracji wartości ładunku lub ubezpieczenie fakturowania.
Z drugiej strony istnieją również różne zakresy odpowiedzialności w zależności od obowiązków transportowych, umów z klientami lub preferencji samej firmy. Na przykład ubezpieczenie szkód lub odpowiedzialność prawna.

2. Ubezpieczenie floty pojazdów

Wiele firm z sektora logistyki i transportu ma własną flotę pojazdów, a inne zlecają ją zewnętrznym usługom. W obu przypadkach konieczne jest wykupienie ubezpieczenia drogowego dla wszystkich pojazdów tworzących flotę.

3. Ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla przewoźnika

Każda firma, niezależnie od rodzaju działalności, może wyrządzić szkodę osobie trzeciej w trakcie wykonywania jej działalności, co ma bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne, a nawet może wpłynąć na majątek firmy i jej ciągłość działania. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działa jako ubezpieczenie na życie dla firmy, dlatego niezbędne jest tutaj ustalenie odpowiedniego limitu ewentualnego odszkodowania.

4. Ubezpieczenie magazynów i towarów

Wiele firm z sektora logistyki i transportu ma własne magazyny i obiekty lub jako najemcy, z dużymi ilościami towarów. W obu przypadkach konieczne jest wynegocjowanie odpowiedniego ubezpieczenia dla firm transportowych, które w przypadku jakiegokolwiek incydentu gwarantują pokrycie szkody, zarówno samych obiektów, jak i magazynowanych towarów.

5. Umowa ubezpieczenia wypadkowego, zdrowia i życia

Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy, jeśli jest to wskazane w układzie zbiorowym, do którego należy firma, i chroni pracowników przed możliwymi wypadkami związanymi z pracą. Istnieją również inne opcjonalne ubezpieczenia, które pomagają zachować spokój i przyszłość pracowników, takie jak ubezpieczenie na życie i zdrowie.

6. Ubezpieczenie kredytu i poręczenia

Dla wielu firm z sektora logistyki i transportu tego rodzaju ubezpieczenia są kluczem do ochrony przed możliwym ryzykiem niewywiązania się z zobowiązań.

7. Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie od ochrony prawnej lub roszczenia odszkodowawczego zapewnia wydatki sądowe lub ewentualne konsultacje ze specjalistycznymi prawnikami.

8. Ubezpieczenie chroniące kadrę menadżerską od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to jest coraz powszechniejsze w firmach logistycznych i transportowych, zapewnia ewentualne roszczenia, które menedżer może otrzymać w związku z każdą podjętą decyzją, w wyniku zajmowanego stanowiska w firmie. Ubezpieczenie to chroni aktywa tego menedżera na wypadek, gdyby podjęta decyzja została uznana za niedbalstwo i obejmuje powstałe koszty prawne.

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności za środowisko

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe w przypadku niektórych określonych działań i uruchamiane zostaje gdy w trakcie swojej działalności, firma powoduje szkody środowiskowe i jest zobowiązana do zapłaty kary i naprawy wyrządzonych szkód.

10. Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego

Te nowe ubezpieczenia są coraz częściej zalecane w firmach z sektora logistyki i transportu, ze względu na dużą ilość zarządzanych informacji i stosowanie złożonych systemów logistyki komputerowej. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni firmy przed atakami cybernetycznymi.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL