Ciężarówki napędzane gazem ziemnym zwolnione z opłat drogowych

Profity dla ciężarówek napędzanych CNG i LNG

Ekologiczne ciężarówki nie płacą opłat drogowych.

 

Niemiecki Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) przypomina, że od 01 stycznia 2020 roku, ciężarówki napędzane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych.

Całoroczne zwolnienie z opłat ciężarówek napędzanych LNG i CNG

Zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Wyniki kontroli opłat za przejazd pokazują jednak, że przesłanki zwolnienia z opłat za przejazd są często źle rozumiane, szczególnie w przypadku pojazdów, które zostały zmodernizowane.

Aby nie płacić opłat drogowych, napędem musi być NG (gaz ziemny), CNG (sprężony gaz ziemny) lub LNG (skroplony gaz ziemny). Natomiast napęd z LPG (Liquefied Petroleum Gas) nie jest zwolniony z opłat.

Celem tymczasowego zwolnienia pojazdów napędzanych gazem ziemnym z opłat za przejazd jest ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu przez emisje spalin.
Pojazdy, które nie spełniają tego wymogu, nie mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty drogowej.

Każdy, kto nie płaci opłat za przejazd umyślnie lub przez zaniedbanie, popełnia przestępstwo administracyjne, które może zostać ukarane grzywną, przypomina BAG.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL