DAF Scania MAN - liderzy rynku ciężarowych

DAF Scania MAN Mercedes-Benz Volvo

W listopadzie br. zarejestrowano 2104 pojazdy użytkowe pow. 3,5 t, to mniej o 17,7% niż rok wcześniej.

 

Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa. To już piąty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, ale także i wśród autobusów. Październik - tradycyjnie jeden z lepszych miesięcy na rynku pojazdów użytkowych - w br. zakończył się spadkiem r/r (-826 szt. i -22,5%). Wyniki ostatniego miesiąca są zgodnie z sezonowością niższe niż w październiku br. (-26,2%; -745 szt.) i podobnie było rok wcześniej kiedy rynek skurczył o 30,4% m/m. Jednak poziom rejestracji z ostatniego miesiąca jest zbliżony do osiągniętego w analogicznym miesiącu 6 lat wcześniej, przed latami prosperity, podczas gdy październikowy był porównywalny do stosunkowo wysokiego poziomu osiągniętego dwa lata wcześniej.
We wszystkich segmentach odnotowano wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 17,8% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników siodłowych (-27,8%), podwozi ciężarowych (-7,4%). Jedynie niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zwiększyły się o 56,2%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 16,3% w porównaniu do listopada ub.r. a ich wydania wyniosły 128 szt.

Od początku roku przybyło 29 013 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t i jest to już mniej o 4,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 4,2 %, jak i w grupie autobusów o 7,1 %.

Nowe samochody ciężarowe

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5 t w listopadzie 2019 r. zarejestrowano 1976 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-17,8% r/r; -428 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1226 szt.; -27,8% r/r).

W ogólnym rankingu marek w listopadzie 2019 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t:

- Najwięcej pojazdów wydał MAN Truck & Bus 388 szt. (-12%) uzyskując 20% tej części rynku –więcej o 1,2 pkt. proc. niż przed rokiem;
- Drugie było VOLVO Trucks 377 szt. (-17%). Jego udział wyniósł 19% i był wyższy niż w ub.r. (+0,2 pkt. proc);
- Trzecie miejsce MERCEDES-BENZ po rejestracji 361 szt. (-1%);
- Czwarta SCANIA która wydała 302 szt. (-16% r/r; 15% udz.);
- Pierwszą piątkę zamknął DAF Trucks (263 szt.; -37%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77% rynku czyli 12 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku roku zarejestrowano 26 689 samochodów ciężarowych pow. 3,5 t. Spadek w skali roku pogłębił się do 4,2%.

Podwozia ciężarowe

Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 750 szt. (+6,4%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 511 szt.; -7,4 % r/r i samochodów specjalnych 239 szt.; +56,1%).

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w listopadzie br. 750 szt. (+6,4% r/r; -11,9% m/m) wobec 705 przed rokiem i 851 miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały tylko podwozia pod samochodami specjalnymi.

- Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN Truck & Bus (209 szt.);
- Na drugim było MERCEDES-BENZ 124 szt.;
- Trzecie miejsce przypadło IVECO z wynikiem 116 szt;
- Czwarte miejsce VOLVO Trucks - zyskało 110 szt.;
- Piata SCANIA 71 szt.;
- Szóste RENAULT Trucks 55 szt.
Wzrost odnotowały: MAN (+50,4%), MERCEDES-BENZ (+17%), SCANIA (+10,9%) i RENAULT (+22,2%), natomiast spadki – IVECO (-5,7%) i VOLVO (-19,1%).

Nowe ciągniki siodłowe

- W listopadzie 2019 r. najwięcej ciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 267 szt. (-16% r/r i -1% m/m);
- Na drugim miejscu był MERCEDES-BENZ z liczbą 237 szt.;
- Na trzecim miejscu SCANIA (231 szt.; -22% r/r i -27% m/m);
- Na czwartym miejscu znalazł się DAF Trucks (225 szt.; -35% r/r: -49% m/m);
- Pierwszą piątkę zamknął MAN Truck & Bus (179 szt.; -41% r/r; -38% m/m).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5 t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (5470; -12%). Za nim jest SCANIA (5107; +11%) i MAN (4889; -11%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (4254 szt. +6%) i VOLVO (3888 szt. -5%).
Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły po jedenastu miesiącach br. kolejno 21 % i 19 % rynku. Trzeci MAN przekracza udział 18 %. Kolejne dwie - MERCEDES ma 16 % i VOLVO 15 %.

Ciężarowe używane

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5 t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w listopadzie 2019 r. przybyło 2402 szt. Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 10,6% (-286 szt.) i niższy niż w październiku br. o 15,9% (-455 szt.).
Od początku roku wwieziono do Polski 29 282 (-2,4%) używane pojazdy użytkowe. W tym 26 331 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 2951 autobusów (+1,6%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 269 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL