Co oznaczają zielone znaki L, G, U (E) i S na ciężarówkach

Literowe oznaczenia na samochodach ciężarowych

Zielone kółko z białą literą informuje o charakterystyce ciężarówki pod względem ekologii.

 

Zgodnie z europejskimi standardami transportu ładunków informacje o zgodności z normami bezpieczeństwa środowiska muszą być oznaczone na ciągniku. Zielone kółka z białą literą mówią o charakterystyce ciężarówki z ekologicznego punktu widzenia.

Litera L oznacza cichy ciągnik

Oznaczenie L
Biała litera L w zielonym kółku-oznaczenie austriackie. Oznacza Larmarm Kraftfahzeuge, co dosłownie przekłada się na cichy ciągnik. Maksymalny wytwarzany hałas, zgodnie z przepisem 51 EKG ONZ, nie może przekraczać 80 dBA. Jest to porównywalne z głośnością budzika znajdującego się obok łóżka. Obecnie większość europejskich ciągników spełnia ten wymóg.
Oznaczenie G
Certyfikat jest podobny do przykładu austriackiego, jednak wskazuje na możliwość przemieszczania się w specjalnej strefie ekologicznej Niemiec. Dokument zgodności wystawia producent ciągnika. Znak jest zamontowany na zderzaku samochodu. To rozszerza możliwy obszar przepływu towarów i przyspiesza szybkość dostawy. Nowoczesne ciężarówki, które spełniają ten wymóg i mają system oczyszczania spalin, mogą otrzymać ogólną klasę przyjazny dla środowiska, Bezpieczne EURO-3 i użyć naklejki z numerem 3.
Oznaczenie U (E)
To określenie oznacza Umwelt, czyli - przyroda. Ten standard ma jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania niż poprzednie. Oprócz maksymalnego poziomu hałasu ustalana jest minimalna klasa EURO-2 zgodnie z poziomem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Również coroczna kontrola techniczna systemów bezpieczeństwa staje się obowiązkowa. Samochody ciężarowe z kategorią U mają mniej ograniczeń w poruszaniu się po europejskich krajach .
Oznaczenie S
Supergrun, dosłownie tłumaczone jako bardzo zielony. Najbezpieczniejsza z punktu widzenia ochrony środowiska klasa ciągników, które mogą dostarczać towary w całej Europie. Rozporządzenie zostało zatwierdzone w 1997 roku i zawiera wiele wymagań, które musi spełnić samochód ciężarowy w tej klasie:
na wszystkich oponach bieżnik musi mieć co najmniej 2 mm głębokości,
mają mieć tylne elementy odblaskowe
mieć tylny zderzak ochronny,
obecność na pokładzie tachografu,
mieć boczne osłony
Po zatwierdzeniu zgodności z wymogami kierowca otrzymuje tabliczkę z kategorią i certyfikatem.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL