Monitoring GPS - czy lokalizacja pracowników jest dozwolona?

Monitoring pracy kierowców ciężarówek reguluje ustawa o ochronie danych

Niezbędna jest zgoda kierowcy ciężarówki na monitoring jego pracy. 

 

Mobilne urządzenia monitorujące w ciężarówkach lub autobusach służą do monitorowania pojazdów i mogą być pomocne dla przedsiębiorców.

Stałe monitorowanie jest zabronione

Dzięki GPS można łatwiej koordynować działania, lepiej sprawdzać trasy, a także zwiększać bezpieczeństwo kierowcy i pojazdu. Ale czy w ogóle dozwolone jest monitorowanie GPS pracowników? Na przykład w Niemczech obowiązują regulacje federalnej ustawy o ochronie danych, która wyraźnie stwierdza, że śledzenie GPS monitoruje zachowanie pracowników, dając bardzo osobiste informacje, które wymagają specjalnej ochrony. Jest to jeden z powodów, dla których stałe monitorowanie nie jest dozwolone. Niemniej jednak monitorowanie pracowników GPS może być dozwolone, jeśli na przykład zainteresowany pracownik wyrazi zgodę na to działanie lub jeśli wymagają tego potrzeby operacyjne. Zasadniczo uzasadnione interesy pracownika należy przeciwstawić interesom pracodawcy. Musi w nich być zachowana równowaga i zdrowy rozsądek.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL