Zmiany w drogowych kontrolach technicznych pojazdów

Nowelizacja ustawy o drogowych kontrolach technicznych

Nowa ustawa dostosowana do wytycznych Unii Europejskiej

 

W celu dostosowania polskich przepisów o ruchu drogowym do unijnych regulacji, Senat w dniu 12 lipca br. przyjął ustawę , która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej.

Dwa rodzaje kontroli technicznej

Kontrola ta dotyczy zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. Przedmiotem regulacji dyrektywy 2014/47/UE jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób (tj. pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t. Ustawa obejmuje również przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągniki kołowe użytkowane głównie na drogach publicznych (do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h). Nowelizacja przewiduje obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej, jeżeli takowa została przeprowadzona. Ponadto zmian spodziewać się mogą również kierowcy tych pojazdów, które zarejestrowane są poza granicami naszego kraju. Kierowca przemierzający polskie drogi będzie zobowiązany posiadać potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego (zawierającego co najmniej: numer VIN, numer nadwozia, podwozia, ramy pojazdu, numer rejestracyjny, kraj pojazdu). Ważne dla kontrolujących będą również takie informacje jak: miejsce i data przeprowadzonego badania, wykaz stwierdzonych usterek i ich kategorie, nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów. Istotnym elementem będzie też podpis oraz numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie – komentuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP. Zupełną nowością jest podzielenie kontroli na wstępne i szczegółowe. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący będzie mógł podjąć decyzję o skierowaniu pojazdu na szczegółową drogową kontrolę techniczną. Szczegółowe drogowe
kontrole techniczne będą przeprowadzane w mobilnych stacjach kontroli drogowej –kontynuuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP. Nowelizacja zakłada jednocześnie wymianę informacji, dotyczących stwierdzenia w pojeździe usterek, pomiędzy właściwymi organami kontrolnymi państw członkowskich UE. Ustawa zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu i zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL