Książka czasu pracy dla samochodów 3,5 t

kontrollbuch

Nowe przepisy dla kierowców samochodów dostawczych.

 

Jak podaje hiszpański związek przewoźników FENADISMER, w przypadku pojazdów pow. 3,5 t wystarczającym potwierdzeniem czasu pracy kierowcy będą zapisy z tachografu. Jednakże w przypadku pojazdów do 3,5 t – obowiązkowe będzie prowadzenie książki czasu pracy (kontrollbuch), koniecznie z podpisem kierowcy na każdej karcie. 12 maja br. w Hiszpanii weszły w życie nowe przepisy dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, na mocy których pracodawca obowiązany będzie ewidencjonować czas pracy każdego pracownika i przechowywać stosowne dokumenty przez okres 4 lat.

Kontrollbuch dla samochodów 3,5 t

Aktualnie brak jest jakichkolwiek wytycznych, czy też okólników dotyczących kontroli przestrzegania nowych przepisów. Należy jednak podkreślić, że do tej pory analogiczny wymóg dotyczył już transportu od roku 2007 i był egzekwowany tylko od krajowych przewoźników – tłumaczy Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.
Czy jednak Hiszpania zdecyduje się objąć kontrolą również zagranicznych przewoźników? Czas pokaże. Przypomnijmy tylko, że we Francji podobny przepis istniał już od wielu lat, a zaczęto go egzekwować od zagranicznych przewoźników dopiero w roku 2018.

Warto jednak zabezpieczyć się – przynajmniej do czasu wydania pierwszych wytycznych przez służby hiszpańskie – i prowadzić tzw. kontrollbuch, ewidencjonując również czas pracy w Hiszpanii. - W szczególności należy mieć na uwadze, że Niemcy wymagają ewidencji czasu pracy za 28 dni wstecz, nawet wtedy, gdy praca była wykonywana w innym niż Niemcy kraju. Podobne podejście mają również Francuzi – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP

Naruszenie nowych przepisów traktowane będzie jako poważne naruszenie przepisów pracowniczych i jako takie - zagrożone grzywną od 626 euro do 6250 euro.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL