Międzynarodowe badanie techniczne dla ciężarówek

Badania techniczne ciężarówek Węgry

Badania techniczne ciężarówek w dowodzie to za mało.

 

Jak informuje ZMPD, Ministerstwo Infrastruktury uzyskało oficjalne informacje od strony węgierskiej potwierdzające konieczność posiadania w pojeździe zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów wydawanych przez polskie stacje kontroli pojazdów.

Węgierski przypadek

Na Węgrzech odnotowano przypadki nakładania kar przez służby kontrolne za brak w pojeździe Międzynarodowego certyfikatu badania technicznego. Przewoźnicy zostali ukarani, mimo że dowody rejestracyjne zawierały poświadczenie ważności badań technicznych i dopuszczenie pojazdu do ruchu. Podstawą prawną żądania zaświadczeń dotyczących badań technicznych w wersji papierowej, na którą powołują się węgierskie służby kontrolne jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej. Art. 7 tej dyrektywy przewiduje możliwość wymagania przez państwa członkowskie UE przechowywania w pojeździe takiej dokumentacji oraz udostępniania jej przez przedsiębiorcę i kierowcę samochodu ciężarowego.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL