Jedno urządzenie pokładowe OBU nie tylko w Belgii

Shell OBU

Shell to nie tylko paliwa.

 

Belgia składa się z trzech regionów: flamandzkiego, brukselskiego i walońskiego. Każdy jest odpowiedzialny za infrastrukturę drogową na własnym terytorium, ale system naliczania opłat jest jeden i działa przy użyciu jednej jednostki pokładowej OBU.

Obowiązkiem opłaty drogowej za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu w Belgii są objęte wszystkie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wysokość opłat zależna jest od masy pojazdu, klasy emisji spalin oraz typu drogi. Pojazdy muszą być wyposażone w jednostkę pokładową OBU, ponieważ Belgia posiada wyłącznie satelitarny system naliczania opłat i nie dysponuje bramkami typowymi dla innych państw członkowskich UE.

Rozliczanie opłat jest możliwe przez operatora sieci dróg po zalogowaniu się na stronie https://www.satellic.be. Ponadto Belgia udostępniła Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej, dzięki czemu jedno urządzenie działające w innych krajach działa także w Belgii. W tym wypadku operator zewnętrzny, np. Shell, dostarcza jedną jednostkę pokładową i rozlicza opłaty drogowe w kilku krajach UE na podstawie jednego zbiorczego fakturowania.

Jedno OBU – wiele możliwości

Elektroniczny system poboru opłat obsługują dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest Satellic, które działa wyłącznie na terytorium Belgii. Można je pobrać w Samoobsługowych Punktach Dystrybucji lub zamówić za pośrednictwem portalu operatora. Kaucja za urządzenie wynosi 135 EUR. Urządzenie pozwala na zmianę danych pojazdu, co daje możliwość przeniesienia go do innej ciężarówki.

Drugim dostępnym OBU jest Axxess (Interroute plus), które działa w ramach usługi EETS i nalicza opłaty także na terenie Francji, Portugalii i Hiszpanii. Jednostka pokładowa daje możliwość zmian ustawień pojazdu, takich jak numer rejestracyjny czy liczba osi, co pozwala na użycie jej w innych samochodach ciężarowych. Abonament miesięczny za eksploatację OBU uzależniony od ilości użytkowanych urządzeń . Urządzenie dostarczane jest do klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Rozliczenie przejazdu płatnymi odcinkami dróg przez terytoria kilku państw członkowskich obywa się na podstawie jednego operatora (Shell).

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Stawki podatku VAT obowiązujące w Belgii to 6%, 12% i 21%. Odliczenie podatku jest możliwe kwartalnie lub za cały rok kalendarzowy. Minimalna kwota podatku VAT podlegająca zwrotowi w kwartale to 400 EUR dla krajów UE i 200 EUR dla państw spoza UE. W przypadku całego roku kalendarzowego minimalna stawka VAT to 50 EUR dla krajów członkowskich i 25 EUR dla państw spoza UE. Przykładowe towary i usługi, za jakie można uzyskać zwrot VAT i akcyzy z Belgii, to benzyna lub olej napędowy, oleje, smary, wynajem samochodu, autogaz czy opłaty parkingowe.

Podatek nie jest refundowany za produkty takie jak wyżywienie, hotele, telefon czy pomoc drogowa. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły – podatek VAT jest refundowany za wyżywienie i hotele, jeśli pobyt był związany z działalnością firmy na czas ograniczony i dotyczył konstrukcji lub montażu maszyn. Poza tradycyjnymi, papierowymi fakturami VAT w celu refundacji podatku honorowane są także e-faktury.

Operator na wagę złota

Korzystając z usług jednego operatora takiego jak koncern Shell, można odnieść wiele korzyści. Przede wszystkim, dzięki jednemu urządzeniu pokładowemu, planowanie przejazdu przez Belgię płatnymi odcinkami dróg można połączyć z przejazdem przez Francję czy Hiszpanię. Opłaty będą naliczane przez jedno OBU, co usprawni i przyspieszy przejazd, eliminując postoje na odbiór urządzenia i zmianę ustawień. Jeden operator rozliczy także przejazd przez terytoria kilku państw członkowskich, obniżając w ten sposób koszty administracyjne firmy transportowej.

Korzystając z usług Shell, można liczyć również na pomoc w przy zwrocie podatku VAT i akcyzy. Dzięki firmie FDE (jedna z czołowych agencji w Europie zajmująca się zwrotem podatku VAT) współpracującej z Shell uzyskanie zwrotu będzie możliwe nawet po 14 dniach od momentu wystawienia faktury.

Prowadzenie usług transportowych na terenie Belgii jest dużo prostsze dzięki udostępnieniu EETS. Dodatkowo jeden operator pozwoli na naliczanie opłat przy pomocy jednego OBU, rozliczenie przejazdu na podstawie jednego zbiorczego fakturowania, a także uzyskanie zwrotu podatku VAT w kilkanaście dni. Dzięki tym rozwiązaniom firma transportowa w znaczący sposób przyspieszy kursy samochodów ciężarowych i obniży koszty administracyjne.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL