Bilety dla kierowców przekraczających granicę Polski w Korczowej

Buforowanie Ruchu Ciężarówek Korczowa

Wprowadzenie biletów ma na celu wyeliminowanie kolejki ciężarówek wzdłuż drogi czekających na odprawę.

Od poniedziałku 17 grudnia każdy kierowcy ciężarówek jadący w kierunku przejścia granicznego w Korczowej, a przewożący towary do oclenia, mają obowiązek zjechać na jeden z dwóch wyznaczonych parkingów. Ciężarówki muszą zjechać na MOP Hruszowice przy A4 lub parking w Młynach przy DK94.

Nowa organizacja ruchu dla ciężarówek w Korczowej

Istniejąca organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w Korczowej tworzyły się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę.

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) ma za zadanie niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa. Do buforowania kolejki wykorzystane zostaną parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94.

Instruckcja SBPC dla samochodów ciężarowych:

1. Po zaparkowaniu na jednym z parkingów (MOP Hruszowice w ciągu A4 lub parking w m. Młyny w ciągu DK94), kierowca powinien udać się w stronę Biletomatu w celu pobrania biletu. Pobranie biletu jest jednoznaczne z rejestracją pojazdu w kolejce oczekujących na wyjazd w stronę odprawy celnej. Wybór jednego z parkingów nie wpływa w żaden sposób na miejsce w kolejce. Ważny jest czas pobrania biletu.
2. Po pobraniu biletu należy obserwować tablice świetlne, umieszczone na parkingu lub MOP-ie, które wyświetlą numery pojazdów oczekujących w kolejce oraz przewidywany czas wyjazdu z parkingu. Także na kanale 19 CB będą podawane informacje o kolejce pojazdów do wyjazdu w kierunku odprawy celnej.
WAŻNE! Nie ma możliwości pobrania biletów "na zapas", czyli wcześniej dla innych nadjeżdżających pojazdów. Każdy bilet jest przypisany do pojazdu – nie ma możliwości tzw. odstąpienia biletu innemu kierowcy.
3. W chwili, gdy system wezwie kierowcę do wyjazdu, kierowca będzie miał 15 minut na opuszczenie parkingu.
Jeżeli w tym czasie kierowca nie zdąży wyjechać z parkingu bilet straci ważność, a kierowca będzie musiał pobrać nowy bilet. Jednak w takim przypadku system ustawi kierowcę na początku listy do wyjazdu z parkingu.
4. Po opuszczeniu parkingu kierowca kieruje się w stronę odprawy celnej, gdzie na rondzie przy DD 60 za wiaduktem umieszczone są dwa szlabany weryfikujące pojazdy przewożące towary do oclenia.
A) Jeżeli kierowca jest uprawniony do wjazdu, czyli: posiada swój bilet, wyjechał z parkingu w wyznaczonym czasie, ma czytelną tablice rejestracyjną, to otworzy się jeden szlaban, później kolejny i kierowca skieruje się do strefy oczekiwania na odprawę celną.
B) Jeżeli kierowca nie spełni wymagań, tzn. nie pobrał biletu, wyjechał z parkingu zbyt wcześnie lub zbyt późno, szlaban pierwszy otworzy się, ale na tablicy świetlnej pokaże się komunikat nakazujący kierowcy zawrócić na parking w celu pobrania biletu i oczekiwania na swoją kolej. Drugi szlaban pozostanie zamknięty.
Dla sprawnego działania systemu należy dbać o czystość tablicy rejestracyjnej

Sytuacje wyjątkowe - pojazdy priorytetowe:

Kierowca wiozący do oclenia towary priorytetowe, przy pobraniu biletu ma możliwość wybrania opcji na biletomacie: Pojazd priorytetowy/Towar priorytetowy. Po wybraniu takiej opcji pojazd zostanie umieszczony na początku listy oczekujących do wyjazdu z parkingu lub MOP-u.
UWAGA! Pojazd nieuprawniony, a wybierający opcję priorytetu, zostanie na przejściu granicznym zawrócony na parking.
W przypadku, gdy biletomat odmówi wydania biletu należy skomunikować się z obsługą systemu przez interkom.
WAŻNE! W przypadku, gdy szlaban nie otworzy się pomimo posiadania ważnego biletu, należy:
A) Zeskanować bilet. Jeżeli szlaban nie otworzy się, należy:
B) z klawiatury numerycznej wpisać KOD znajdujący się na bilecie. Jeśli szlaban nadal się nie otworzy, należy :
C) skontaktować się przez interkom z obsługą.

Praca systemu SBPC nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL