44 tony - tak, ale pod pewnymi warunkami

44 tony

Niemieckie Ministerstwo Transportu odrzuciło wniosek 17 spedytorów którzy domagali sie dopuszczenia do ruchu drogowego zestawów 44 tonowych.

Odmowa władz była podyktowana wysokim obciążeniem infrastruktury drogowej.

Ciężarówki 44 ton

Odmowa dotyczyła samochodów ciężarowych, które całkowicie poruszają się po drogach. Natomiast w przypadku ciężarówek, których towar został przeładowany na pociągi lub statki, 44 tonowe obciążenie jest dopuszczone. Przypomnijmy, że chodzi o całkowitą masę zestawu.

Jest to zachęta do uatrakcyjnienia mniej szkodliwego, dla klimatu, transportu kombinowanego. Zwiększenie ładowności samochodów ciężarowych o 15 procent - oznacza 15 procent mniej ciężarówek na drogach.

44 tony są również dozwolone w wielu innych krajach europejskich, takich jak: Francja, kraje Beneluksu i Skandynawia. Przykład pokazuje, że wprowadzenie 44 tonowych transportów w Niemczech i w innych krajach jest jak najbardziej zasadne. 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL