Na promilach na zakazie

Na promilach na zakazie

W świetle niedawnych badań, które obrazują motywy prowadzenia ciężarówek "na gazie", takiej kategorii w ogóle nie uwzględniono.

27% kierowców usprawiedliwia prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, bo to miał być tylko krótki odcinek. 23% nie miało świadomości, że ma alkohol we krwi. 16% prowadzi samochód będąc "pod wpływem" z dala od ruchliwych traktów komunikacyjnych.

Kierowca złamał zakaz ruchu ciężarówek

Przed południem 1 listopada 2018 r. w Jeleniowie (droga krajowa nr 8, powiat kłodzki) patrol składający się z inspektora transportu drogowego i funkcjonariusza Policji zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy marki MAN, którym polski przewoźnik realizował międzynarodowy transport drogowy. Kontrola miała związek z egzekwowaniem przepisów o zakazie ruchu niektórych pojazdów w dniu świątecznym. Kierowca poruszał się pojazdem po drodze publicznej, pomimo obowiązywania zakazu ruchu w dzień świąteczny, i nie posiadał stosownego zwolnienia.

Kierowca pod wpływem alkoholu

Drugie, chyba gorsze ,nastąpiło juz po zatrzymaniu. Podczas kontroli kierowcy inspektorzy powzięli wątpliwość co do stanu psychofizycznego kierowcy, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. Kierowca (obywatel rosyjski) był nerwowy, miał problemy z koncentracją, z opóźnieniem reagował na polecenia wydawane przez kontrolujących.

Mając na względzie stwierdzoną sytuację, kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiar wykazał 0,33 mg/l w wydychanym powietrzu, co w przeliczeniu daje wynik 0,69 ‰ (promila).

W oparciu o art. 178a §1 KK kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

W związku ze stwierdzeniem przestępstwa dalsze czynności w sprawie prowadzić będzie Policja. W zakresie niezastosowania się przez kierującego do okresowego zakazu ruchu wszczęte zostanie administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

WITD Wrocław

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL