PZU zmieni zasady wobec kierowców

PZU zmieni zasady wobec kierowców

UOKiK poinformował o postępowaniu przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń.

Urząd wystąpił w obronie niekorzystnych praktyk wobec kierowców. PZU mógł ograniczać prawo konsumentów do wypowiedzenia umowy OC, gdy posiadali podwójne ubezpieczenie.

Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa zawierana jest na rok. Ubezpieczyciele przed końcem umowy pisemnie informują o ubezpieczeniu na następne 12 miesięcy. Jeżeli konsument nie wypowie umowy najpóźniej na jeden dzień przed jej końcem, to automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Przedłużoną automatycznie umowę można wypowiedzieć, jeżeli w tym samym czasie kierowca posiada OC w innym zakładzie ubezpieczeń. W ten sposób może uniknąć posiadania podwójnego ubezpieczenia OC.

Kontakt z infolinią lub agentem PZU oznaczał zawarcie nowej umowy OC, której konsument nie mógł wypowiedzieć

Kierowcy, którym kończyła się umowa ubezpieczenia OC w PZU, dostawali pisma z informacją o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres. Gdy następnie skontaktowali się z infolinią, agentem lub oddziałem, PZU uznawał, że zawierana jest nowa umowa. Tymczasem skoro konsument nie wypowiedział dotychczasowej umowy, ubezpieczyciel powinien uznać ją za automatycznie przedłużoną. Miało to swoje konsekwencje albowiem PZU twierdził, że kierowcy nie mogą wypowiadać takich kontraktów, pomimo że posiadali w tym samym czasie ubezpieczenie OC w innej firmie. Konsumenci musieli więc płacić składki za dwa ubezpieczenia.

UOKiK uznał, że praktyka PZU może ograniczać prawo konsumenta do wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy.

PZU zmienia zasady w ubezpieczeniach OC

PZU uzna wypowiedzenia umów przez konsumentów aż do trzech lat wstecz, jeżeli konsumenci nadal będą chcieli wypowiedzieć umowy,
odda proporcjonalną część składki pobranej wtedy, gdy konsument miał podwójne ubezpieczenie OC. Aby z tego skorzystać, należy wysłać PZU pismo z numerem rachunku do przelewu, będzie umożliwiać konsumentom wypowiadanie przez nich umów, które zostały automatycznie przedłużone, gdy będą posiadali w tym samym czasie OC u innego ubezpieczyciela.
Informacje o zmianach PZU zamieści na swojej stronie internetowej, w prasie i opracuje również ulotki informacyjne.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL