Będą nowe drogi obwodnice i mosty - sprawdź gdzie

Inwestycje drogowe 2019

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł.

Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej. Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Województwo zachodniopomorskie
- Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gryfina w przekroju 1x2, budowę ekranów akustycznych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz obiektów inżynierskich.
Realizacja w latach 2022 - 2025.

- Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino
Zadanie obejmuje m.in. budowę nowo projektowanego odcinka drogi krajowej nr 31 w przekroju 1x2 o długości 9,6 km, przebudowę węzła Radziszewo (A6/DK31), przebudowę czterech wiaduktów, budowę oświetlenia. Obecny przebieg DK31 uniemożliwia poprawę parametrów technicznych. Budowa DK 31 w nowym przebiegu jest rozwiązaniem gwarantującym trwałą poprawę warunków komunikacyjnych. Jest to zadanie powiązane z budową obwodnicy Gryfina.
Realizacja w latach 2024 - 2026.

- Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica. Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum Wapnicy, na którym koncentruje się duży ruch pieszych.
Realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie
- Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania "Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią". Inwestycja polega na zwiększeniu nośności mostu (w km 29+374) przez rzekę Postomię w Krzeszycach do kl. A (wg PN-85/S-10030) i poszerzeniu obiektu.
Realizacja w latach 2018 - 2019.

Województwo wielkopolskie
- Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile
Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 11 o długości 1,16 km (od km 181+987 do km 183+148). Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości.
Realizacja w latach 2018 - 2019.

- Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11
Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę 3 kompletów sygnalizacji świetlnych z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 (w km: 164+2017 - Płytnica, 174+404 - Dobrzyca, 231+630 –Gościejewo).
Realizacja w 2018 r.

- Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92
Zadanie obejmuje rozbudowę wiaduktu (od km 191+918 do km 192+018) i dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A (wg PN-85/S-10030).
Realizacja w latach 2021 - 2022.

Województwo dolnośląskie
- Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4
Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści.
Realizacja w latach 2020 - 2021.

- Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie
Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK 3 i DK36 (w km 16+794).
Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach (aneks)
Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609).
Realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Ludwinowie
Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego wraz z odwodnieniem oraz przebudowę zjazdów (od km 288+008 do km 288+640).
Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Gwizdałach
Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,9 km wraz z budową zatok autobusowych oraz odwodnienia (od km 258+495 do km 261+395).
Realizacja w 2018 r.

- Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w Węgrowie
Zadanie polega na budowie kładki pieszo-rowerowej po lewej stronie DK 62 (w km 291+455).
Realizacja w 2018 r.

Województwo łódzkie
- Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk nr 42 i 91
Zakres prac przewiduje budowę drogi klasy GP o długości 11,2 km, przekroju 1x2 i nośności 115 kN/oś. Zadanie obejmuje budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, elementów systemu odwodnienia i systemu ochrony środowiska, obiektów inżynierskich.
Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł.
Realizacja w systemie Projektuj i Buduj jest planowana na lata 2022 - 2025.

Województwo małopolskie
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,59 km (od km 77+588 do 77+836; od 77+737 do 77+741; od 82+316 do 83+385; od 86+884 do 87+400; od 87+720 do 88+478). Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 1,5 km (od km 30+094 do 30+576; od 32+656 do 33+379; od 33+517 do 33+805; od 38+690 do 38+755).
Realizacja w 2018 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowości Ładna
Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 522 m oraz dwóch zatok autobusowych (od km 82+078 do km 82+600).
Realizacja w 2018 r.

- Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 73 w miejscowości Żelazówka
Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej (w km od 115+639).
Realizacja w 2018 r.

- Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w Szaflarach
Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej (w km 24+686). Realizacja w 2019 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do końca br. ogłosi przetargi na dziewięć odcinków realizacyjnych o łącznej długości 138 km. Wśród nich będą ciągi dróg: A18, S11, DK9, 28, 45 i 78, a szacowana łączna wartość to ok 2,6 mld zł.

GDDKiA szuka wykonawców przebudowy południowej nitki obecnej DK18 by dostosować ją do parametrów autostrady na blisko 22-kilometrowym odcinku za węzłem Żary Zachód na DK12 i przed węzłem Iłowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 296. Ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna (28 km) w ciągu przyszłej S11, a także odcinka tej trasy od Koszalina do Bobolic (47,7 km). Kolejne przetargi będą dotyczyć budowy obwodnic: Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9 (2,7 km), Nowego Sącza - fragmentu na terenie gminy Chełmiec na DK28 (1,4 km), Praszki na DK45 (blisko 12 km) oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 (ponad 24 km).

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL