Renault Trucks deklaruje obniżenie zużycia paliwa o 13 procent

Renault Trucks Optifuel Lab 3

Optifuel Lab 3 przeprowadzi pierwsze testy na drodze w 2019 r. i określi wartości oszczędności zużycia paliwa w 2020 r.

Dzięki Optifuel Lab 3, pojazdowi testowemu opracowanemu w ramach wspólnego projektu FALCON, producent zamierza zmniejszyć zużycie paliwa o 13% w przypadku zestawu ciągnik siodłowy – naczepa. Optifuel Lab 3 łączy w sobie technologie związane z aerodynamiką, oporami toczenia, wspomaganiem kierowcy, zarządzaniem energią i układem napędowym.

Renault Trucks Optifuel Lab 3

Celem Optifuel Lab 3 jest uzyskanie 13% redukcji zużycia paliwa w porównaniu do standardowego ciągnika Renault Trucks T z naczepą. Łączy innowacyjne technologie opracowane przez konsorcjum partnerów, w skład którego wchodzą Renault Trucks, Faurecia, Michelin, Total, FRUEHAUF, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, École centrale de Lyon (LMFA) oraz IFSTTAR (LTE, LESCOT). Optifuel Lab 3 jest częścią projektu FALCON (Flexible & Aerodynamic Truck for Low CONsumption), który otrzymuje finansowanie publiczne po wyborze przez Francuski Bank Inwestycji Publicznych BPI France na 23.

Rozwój technologiczny Optifuel Lab 3 koncentruje się na zoptymalizowanej aerodynamice zestawu ciągnik-naczepa, oponach o niskim oporze toczenia, energooszczędnych funkcjach przewidującego wspomagania jazdy i zarządzania energią, jak również ulepszonym układzie napędowym.

Optymalna aerodynamika zestawu ciągnik-naczepa

Celem jest znaczna poprawa aerodynamiki zestawu, po to aby znacznie zmniejszyć zużycie paliwa, poprzez wprowadzenie naczepy o zmiennej geometrii. Opracowana przez FRUEHAUF we współpracy ze Styl'Monde (owiewki), ta "adaptacyjna" naczepa ma za zadanie automatycznie przybrać optymalny kształt poprzez wykorzystanie pustej przestrzeni ładunkowej, dzięki wbudowanemu systemowi sterowania i kontroli oraz czujnikom.

Kamery zamiast lusterek

Aerodynamika ciągnika zostanie również poprawiona poprzez zastąpienie lusterek bocznych kamerami oraz na nowo zaprojektowanym słupkom kabiny, projekt oparty na pracy doktorskiej z Laboratorium Mechaniki Płynów i Akustyki w École Centrale de Lyon. Optymalizacja przepływu powietrza zostanie również osiągnięta dzięki wydłużeniu przedniej części pojazdu, kształtom drzwi oraz osłonami nadkoli. Osłony międzyosiowe będą również większe i wykonane przez Polyrim z elastycznego materiału, tak jak przedłużenia deflektorów bocznych celem zapewnienia ciągłości przepływu powietrza pomiędzy ciągnikiem i naczepą.

Opony o niskim oporze toczenia z czujnikami

Na trasach długodystansowych opory toczenia opon odpowiadają za około 25% zużycia paliwa. Michelin opracuje opony o niskim oporze dla pojazdów testowych, integrując innowacyjne technologie pochodzące z projektów badawczych. Renault Trucks i Michelin będą również korzystać z danych uzyskanych przez czujniki zainstalowane w oponach. Przewidywalne, energooszczędne wspomaganie kierowcy i funkcje zarządzania energią

Michelin, Benomad, Wezzoo

Dane z Optifuel Lab 3 dotyczące nawigacji i ruchu drogowego (Benomad), meteorologii (Wezzoo) i opon (Michelin) będą wykorzystywane przez zoptymalizowane kontrolery systemów prognozowania prędkości i chłodzenia. Ten najnowszy system będzie wyposażony w nowe moduły wykonawcze w celu maksymalizacji oszczędności energii.

Działaniom tym będzie towarzyszył nowy interfejs człowiek-maszyna opracowany specjalnie we współpracy z IFSTTAR w celu zapewnienia kierowcy energooszczędnego, wydajnego i przyjaznego dla użytkownika systemu wspomagania kierowcy.

Sterowanie alternatorami będzie bardziej inteligentne, aby zoptymalizować równowagę pomiędzy produkcją energii elektrycznej a zużyciem paliwa przez silnik spalinowy. W przypadku Optifuel Lab 3 prowadzone będą również prace nad podwójnym akumulatorem, przy oczekiwanej znacznej redukcji masy i poprawie wydajności zimnego rozruchu akumulatora rozruchowego oraz zwiększonej wydajności i żywotności baterii.

Cały układ napędowy skorzysta z nowej generacji środków smarnych o niskiej lepkości opracowanych przez Total w celu zmniejszenia tarcia.

Ponadto przeprowadzone zostaną badania wydajności na stanowiskach badawczych oraz badania integracyjne dla dwóch typów architektury systemu odzysku ciepła odpadowego w oparciu o cykl termodynamiczny Rankine'a. Badania prowadzone są wspólnie przez Renault Trucks, Faurecia, IFPEN i Enogia.

Renault Trucks dąży do 13% redukcji zużycia paliwa w typowym transporcie dalekobieżnym.

 

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL