Monitoring transportów od 1 października

Monitoring transportów od 1 października

Niespełna tydzień został do wejścia w życie przepisów o obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych dotyczących transportów towarów wrażliwych.

Od 1 października każdy tego typu transport musi zostać wyposażony w system lokalizacji. Jego brak oznacza dla przewoźnika 10 tys. zł kary, a dla kierowcy nawet 7,5 tys. zł w razie nieuruchomienia funkcji śledzenia.

Monitoring przewozów

System monitorowania przewozu nie jest nowością – został uruchomiony w kwietniu zeszłego roku na podstawie przepisów, która – jak wskazano w jej uzasadnieniu wprowadzenia przepisów – ma być narzędziem do walki z procederem nielegalnego handlu m.in. paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym oraz wyłudzaniem podatku od towarów i usług. Ustawa zobowiązuje wskazane w niej podmioty m.in. do zgłaszania transportu towarów tzw. "wrażliwych", dokonywanych po drogach publicznych i sieci kolejowej do rejestru zgłoszeń SENT.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów do systemu monitorowania przewozu zostały wprowadzone zmiany polegające na obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary. Wchodzą one w życie 1 października 2018 r.
- Nowe przepisy mają ogromne znaczenie dla rynku monitoringu GPS. Będzie to bowiem pierwszy przypadek obligatoryjnego monitorowania pojazdów przewożących określony ładunek. Decyzja podjęta przez rząd ma szansę przyczynić się do popularyzacji usług lokalizacyjnych i monitoringu pojazdów – zauważa Bogdan Kwiatkowski, dyrektor Sprzedaży Północ Polski w firmie Gannet Guard Systems. - Co prawda ustawa wskazuje, że wystarczy zastosować dowolny lokalizator, w tym tablet lub smartfona z aplikacją SENT GEO służącą do monitorowania trasy przewozu towaru, ale jestem przekonany, że firmy transportowe chętniej sięgną po bardziej zaawansowane systemy monitoringu. W ten sposób nie tylko wypełnią obowiązek wynikający z przepisów, ale i zapewnią sobie liczne korzyści związane ze zwiększeniem efektywności biznesu – podkreśla Bogdan Kwiatkowski.

Aplikacja SENT GEO

W jaki sposób będzie to możliwe? Poza obowiązkowymi danymi geolokalizacyjnymi, takimi jak współrzędne geograficzne pojazdu, jego prędkość czy azymut (pozwalający na określenie kierunku poruszania się), bardziej zaawansowany system monitoringu pozwala m.in. zbierać oraz analizować wiele parametrów transportu i – dzięki raportom – optymalizować koszty oraz zapobiegać stratom związanym m.in. z niekontrolowanymi ubytkami paliwa. W grę wchodzi również nadzorowanie pracy kierowców oraz zwiększanie ich bezpieczeństwa za sprawą szkoleń wykorzystujących dane o stylu jazdy poszczególnych pracowników.

Niedopełnienie obowiązku monitorowania przewozów może skończyć się dla przewoźnika karą pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Sankcje finansowe przewidziano również dla kierowców. Kara od 5 do 7,5 tys. zł grozić będzie, gdy kierowca nie uruchomi lokalizatora (o ile zachodzi taka konieczność) lub gdy w przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia czy systemu lokalizacji trwającej dłużej niż godzinę nie zatrzyma się na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej. Do 31 grudnia 2018 r. – w okresie przejściowym – kary nie będą ani wobec przewoźników, ani w stosunku do kierujących.

Przeczytaj też:
Transport towarów wrażliwych - na czym polega kontrola

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Leki będą objęte monitoringiem

System monitorowania rozrzeszony

Ustawa weszła w życie
Monitorowanie przewozu towarów Ustawa o monitorowaniu przewozów podpisana
Prezydent podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Senat wniósł poprawki do ustawy o monitorowaniu
 
Ustawa o monitorowaniu przewozów paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego  Kary za brak GPS-u w ciężarówce

Przewoźnicy protestują: Urzędnik, który to wymyślił, nie widział ciężarówki z bliska. Warszawa: monitoring pojazdów na Nowym Świecie

Traktem Królewskim mogą poruszać się jedynie pojazdy posiadające odpowiednie – wydawane przez ZDM – zezwolenie. DC Safelog - alarm ochrony i monitorowania przyczep, naczep i kontenerów

W ofercie firmy DRABPOL pojawiło się urządzenie DC Safelog, zabezpieczające ładunek znajdujący się w przyczepach, naczepach kurtynowych oraz kontenerach. TomTom Telematics monitoruje już pół miliona pojazdów

TomTom Telematics jest pierwszym w Europie operatorem zarządzającym flotą samochodów, który przekroczył próg 500 tys. monitorowanych pojazdów, świadcząc usługi dla ponad 36 tys. klientów na całym świecie.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL