Nowe znaki drogowe w dużych miastach

Nowe znaki drogowe w dużych miastach

Znaki drogowe w związku z Ustawą o elektromobilności

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty nowych znaków drogowych dotyczące wjazdu pojazdów do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.

W dniu 29 sierpnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 strefa czystego transportu oraz D-55 koniec strefy czystego transportu.

Strefa czystego transportu - dla kogo

Wprowadzenie stref czystego transportu dotyczy władz większych miast, wyznaczając je w centrach miast lub dzielnicach ze ścisłą zabudową śródmiejską. Strefy czystego transportu mogą tworzyć władze miast liczące powyżej 100 tys. mieszkańców.

Transport ekologiczny

Samorządy mogą wyznaczać strefy, do których wjeżdżać mogą wyłącznie samochody tzw. ekologiczne. Są to pojazdy z napędem elektrycznym, na gaz ziemny (CNG) i wodór. Zatem samochody zasilane LPG nie będą miały prawa wjazdu do stref czystego transportu. Wyjątek stanowią auta mieszkańców i służb miejskich.

Jest jednak wyjątek - w godzinach 9–17 do stref czystego transportu będą mogły wjechać również inne samochody, ale pod warunkiem wniesienia opłaty. Godzina przebywania w strefie będzie kosztować 2,5 zł.

Oznaczenie pionowe i poziome

Przepisy rozporządzenia, zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają także sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL