Minimalne wynagrodzenie oraz kontrole przewoźników

Minimalne wynagrodzenie oraz kontrole przewoźników

Kolejne zmiany dla kierowców we Francji i Norwegii

Francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu drogowego. Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego towarów porozumieniem z 6 marca 2018 r. Z tekstem porozumienia można się zapoznać  na:http:// aktualitesdudroit.fr/browse/transport/route/12776/revalorisations-salariales-au-1er-avril-2018-dans-le-transport-routier-de-marchandises.

Podwyżce uległy również dodatki za pracę w niedziele i święta i wynoszą EUR 10,22 za czas pracy do 3 godzin i 23,77 za czas powyżej 3 godzin.

Francuski Sejm przyjął ponadto projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników.  Rząd ma teraz maksymalnie rok na wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy i innych ustaw.  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o delegowaniu wynoszą: obecnie EUR 2000  (po zmianie 3000) od delegowanego pracownika za 1naruszenie, zaś w przypadku ponownych naruszeń EUR 4000 (po zmianie 6000) w ciągu jednego roku (po zmianie 2 lat) od dnia nałożenia pierwszej kary. Łączna kwota kar nie może przekroczyć EUR 500 000.   

W Norwegii kontrola w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj konsekwencją przeprowadzonej kontroli na drodze. Funkcjonariusze przesyłają do norweskiej Inspekcji Pracy stosowne informacje, a następnie organ wzywa do złożenia wyjaśnień i przekazania wszelkich dokumentów, celem zweryfikowania, czy polski przewoźnik stosuje się do norweskich wymogów dotyczących oddelegowania pracowników do pracy na terenie Norwegii.

Zgodnie z norweskimi przepisami należy rozliczyć nie tylko czas pracy, ale również diety przysługujące kierowcy.

W przypadku gdy przekazane dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane, norweska Inspekcja pracy, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz wyjaśnień przewoźnika, stwierdza, że przewoźnik należycie stosuje się stawianych przez Norwegię wymogów w kwestii oddelegowania pracownika, zarówno w zakresie norweskiej płacy minimalnej, jak i innych wymaganych dodatków do wynagrodzenia.

W sytuacji stwierdzenia naruszeń przepisów, może wydać przewoźnikowi stosowne zalecenia (nakaz) usunięcia uchybień lub nałożyć karę, a nawet zawiadomić Policję celem prowadzenia postępowania karnego w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia rozporządzenia lub w przypadku podejrzenia poważnego naruszenia rozporządzenia.    
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL