Nowe zakazy dla kierowców

Nowe zakazy dla kierowców

Istotne zmiany w Hiszpanii oraz Danii

Począwszy od 1 lipca br. w Hiszpanii weszły w życie nowe regulacje zakazujące odbioru odpoczynku tygodniowego powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu. Tym samym Hiszpania dołączyła do  krajów, gdzie taki zakaz już obowiązuje tj. Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Belgia.  

W reakcji na skargę złożoną  przez  organizację Transport Logistyka Polska w sprawie wprowadzonego w Danii  od 1 lipca br. zakazu pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25 godzin, Komisja Europejska  wezwała Danię do zaprzestania praktyk dyskryminujących zagranicznych przewoźników i respektowania zasady swobody świadczenia usług transportowych.

Zakaz dotyczy postoju pojazdów ciężarowych na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Od 2019 r. za przekroczenie zakazu parkowania powyżej 25 godzin grozi podwyższona opłata w wysokości 2000 DKK (obecnie 550 DKK). Planowane jest także podniesienie kar za niezgodne z przepisami parkowanie na drogach wjazdowych/wyjazdowych do/z parkingów.       
Źródło: PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL