Transport wolny od paliw kopalnych do 2050 roku

Transport wolny od paliw kopalnych do 2050 roku

To kluczowe wnioski z badania zainicjowanego przez ekspertów Scania

 

Wolny od paliw kopalnych system transportowy jest możliwy do osiągnięcia oraz korzystny finansowo, biorąc pod uwagę perspektywę społeczną.

Osiągnięcie zerowej emisji CO2 w naszej branży w okresie obowiązywania porozumienia paryskiego jest możliwe, będzie jednak wymagało zmian na niespotykaną dotąd skalę, a także wspólnego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania CV AB.

Badanie Pathways pt. „Transport komercyjny wolny od paliw kopalnych do 2050 roku”, to kompleksowa analiza przeprowadzona przez ekspertów Scania i poddana weryfikacji przez niezależny zespół akademicki. Udowadnia ona, że stopniowe zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w ramach czasowych określonych w porozumieniu paryskim jest możliwe do osiągnięcia na kilka sposobów. Wyniki analizy sposobów osiągnięcia zerowej emisji do 2050 r. za pomocą metody prognozowania wstecz, wskazują na długoterminową zbieżność każdej z obranych dróg. Badanie obejmuje trzy segmenty transportu: długodystansowy, dystrybucyjny i miejski oraz cztery kraje: Szwecję, Niemcy, Chiny i USA.

Możemy osiągnąć ponad 20-procentową redukcję emisji CO2, wykorzystując w pełni obecne systemy transportowe, m.in. dzięki ulepszonemu planowaniu tras i sprawniejszemu zarządzaniu ładunkiem. Ponadto widzimy kilka możliwości dotyczących paliw i systemów napędowych. Wykorzystanie biopaliw pozwala na najszybszą redukcję emisji CO2, a elektryfikacja jest najbardziej opłacalna – komentuje Henrik Henriksson.

Powszechne wykorzystanie nowych technologii w praktyce wymaga czasu, gdyż istniejące zasoby pojazdów rotują powoli. Aby odejście od wykorzystania paliw kopalnych było możliwe po 2050 r., zmiany należy wprowadzić znacznie wcześniej – do 2025 r. Powinny one obejmować nie tylko wykorzystywane technologie, ale także infrastrukturę. W tym celu branża transportowa i branże pokrewne powinny przejść szybką przemianę.

Bez względu na wybraną drogę do urzeczywistnienia transportu wolnego od paliw kopalnych, dekarbonizacja wymagać będzie nie tylko niespotykanego dotąd tempa zmian technologicznych, ale także nowego podejścia w branżach pokrewnych. Przede wszystkim należy udostępnić odpowiednie mechanizmy finansowania i podjąć wiążące zobowiązania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. System energetyczny na świecie powinien równolegle stopniowo zostać uniezależniany od paliw kopalnych. Ponadto istotne jest, aby nabywcy transportu nadal zwiększali zapotrzebowanie na produkty i usługi dostawcze pozbawione paliw kopalnych.

Na podstawie ustaleń z badania Pathways można stwierdzić, iż powstaje koalicja firm mająca ambicję przewodzenia zmianom w kierunku transportu wolnego od paliw kopalnych i przyspieszająca je.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL